21 – 29 augusti
Alingsås museum, Alingsås bibliotek, Alingsås konsthall, Palladium

Demokrativecka

21 - 29 augusti ordnar Alingsås kulturhus en demokrativecka tillsammans med

PRO, Folkuniversitetet och Studieförbundet vuxenskolan

Program demokrativeckan 2018

Onsdagen den 22 augusti - Tema Integration 
kl 18 Kulturhuset, stora scenen

"Jag gillar olika" - om etnisk identitet och integration i Sverige idag.
Vad är egentligen integration? Vems ansvar är det och vilken roll har de som redan bor i Sverige för att integration ska ske?
Ylva Svenssons forskning visar att social integration och att ”känna sig svensk” inte är ett val som unga med invandrarbakgrund själva kan göra, utan att valen i många fall görs åt dem. 

Medverkande: Ylva Svensson, postdoktor i psykologi, Göteborgs universitet 

 

Torsdagen den 23 augusti - tema inflytande

För skola!
Fördom och stolhet - Workshop med Forum skill 

museet plan 4, föranmälan evenemang@alingsas.se

Vem får jag bli kär i? Hur känns det att vara kär? Vad är en familj?
Fördom och stolthet är ett metodmaterial som berör ämnen kring normer om kärlek, kön, sexualitet och identitet.
Vi får lära oss vad fördomar är och att alla är olika. Workshopen tar upp normer som finns i samhället och bemöter dessa på ett pedagogiskt och tillgängligt sätt.
Vi får lära oss om familjer och att de kan se olika ut, vad sexualitet är och att det finns olika sexuella identiteter och uttryck. 

 

 

Kulturdebatt Konsten i det offentliga rummet - ett samtal om konst och demokrati 
kl 17.30 Konsthallen 

Moderatorer: Katrin Niklasson och Totte Vesterlund.
Inbjudna gäster: Partier i Alingsås kommunfullmäktige
 

 

Fredagen den 24 augusti - Tema Nya medier 

Mediakunskap för alla - Mikael Kowalski, filmpedagog
kl 13 Palladium

 

Måndagen den 27 augusti - Tema Mänskliga rättigheter
mer information kommer

 

Tisdagen den 28 augusti - Tema Demokrati för vem? 
kl 13 Palladium
Om funktionsvariation - Författarbesök Caroline Svahn

 

Konsten att fejka arabiska – en berättelse om autism
kl 18, Palladium

Författarbesök Lina Liman

 

Onsdagen den 29 augusti - Tema Inflytande 
18.00, Palladium

Debattsamtal med politiker 
Pensionärerna utgör 25 procent av väljarkåren i Alingsås. Vi har under våren bjudit in ett parti i taget för samtal om frågor som är viktiga för oss äldre i kommunen, som tillgänglighet, trygghet och ensamhetsproblematik.
Äldreomsorgen. Just nu har vi fokus på ensamhetsproblematiken. Vi kräver möjlighet att äta på Äldreboendenas restauranger. Då slipper man äta ensam och kan då även stanna och delta dagcentralens verksamhet.
Kollektivtrafiken och utformningen av Stationen. Investeringarna som görs idag ska flera generationer använda sig av och måste därför vara väl genomtänkta. Hur tänkte partierna angående de långa gångavstånden, ingen möjlighet att vänta inne vid förseningar och alltför trånga hissar.
Bostäder. Trygghetsboende med rimlig hyra och behovet av billiga, bra hyresrätter är stort. Hur tänker partierna lösa detta?
Föreningshus – Var, om inte i Kabomhuset? Kommunen talar om att värna om föreningarna och om vikten av dialog. Ändå är dialogen obefintlig.
Organisationerna som hälsar er välkomna är SKPF och PRO. 
 

Information

När: 21 – 29 augusti, kl 09.00 – 20.00
Var: Alingsås museum, Alingsås bibliotek, Alingsås konsthall, Palladium Visa på karta