16 april
Kulturhuset, stora scenen

Hur speglar populärmusiken ett förändrat samhälle?

Om musik och politik, religion, värderingar, språk från 1950
till idag. Lars Lilliestam, professor i musikvetenskap, Göteborgs
universitet. 

Information

Kostnad: Fri entré
När: Tisdag 16 april, kl 10.30 – 12.00
Var: Kulturhuset, stora scenen
Samarrangemang: Samarr: Senioruniversitetet.