28 mars
Alingsås konsthall

Konstnärssamtal - Eric Magassa

Välkomna till konsthallen där vi möter Eric Magassa i ett samtal kring hans konstnärskap och den pågående utställningen Tell Me A Tale of Lies.

Om utställningen:

Eric Magassa utforskar frågor om identitet och dess koppling till minnen och platser. Magassas konstnärskap drivs av en nyfikenhet inför världen, såväl den förgångna som den nuvarande. Genom att sammankoppla faktorer som tid, rörelse och historia skapas en värld av komplexitet och motsägelser, skönhet och fara.

Magassa kombinerar en rad olika tekniker ­­– från måleri, collage och skulptur, till fotografi och rörlig bild – där figurativa och abstrakta element möts och överlappar varandra. Objekt och artefakter som för länge sedan förlorat sin ursprungliga mening aktualiseras och ges nya sammanhang. Masken är återkommande i många av verken, både som föremål och som gräns.

I det pågående fotografiska arbetet The Lost Series utforskar Magassa upplevelser och föreställningar om ”den andre” genom att själv agera framför kameran i skilda miljöer – en handling som förskjuter känslan av vad som är bekant och obekant.  Vad uppstår i mötet mellan det oväntade och det vardagliga?

Utställningen pågår 23/3 - 4/5 2019

Information

När: Torsdag 28 mars, kl 17.30 – 18.30
Var: Alingsås konsthall Visa på karta