25 april
Alingsås konsthall

Litteraturfestivalen Textival: Since You Asked - litterär frågespalt

Välkomna till en litterär frågespalt där konstnärer och poeter verksamma i Sverige får fria tyglar att svara på dina frågor, som kan handla om vad som helst. 

Projektet är inspirerat av damtidningarnas frågespalter och av korrespondenslitteratur i allmänhet. Inför Textival Litteraturfestival 2019 eftersöker vi särskilt frågor som står i relation till temat, Intimate Acts. Behöver du ett svar? Din fråga kan handla om vad som helst och du har möjlighet att vara anonym. Svaren som ges är tolkningar och varierar i form och längd Behöver du ett svar? Ställ din fråga anonymt på sinceyouasked.se/fraga innan 10 april.

Since You Asked är ett samarbete med Textival Litteraturfestival och äger rum i Eric Magassas utställning Tell Me A Tale of Lies som pågår samtidigt i konsthallen.

Om utställningen:

Eric Magassa utforskar frågor om identitet och dess koppling till minnen och platser. Magassas konstnärskap drivs av en nyfikenhet inför världen, såväl den förgångna som den nuvarande. Genom att sammankoppla faktorer som tid, rörelse och historia skapas en värld av komplexitet och motsägelser, skönhet och fara.

Magassa kombinerar en rad olika tekniker ­­– från måleri, collage och skulptur, till fotografi och rörlig bild – där figurativa och abstrakta element möts och överlappar varandra. Objekt och artefakter som för länge sedan förlorat sin ursprungliga mening aktualiseras och ges nya sammanhang. Masken är återkommande i många av verken, både som föremål och som gräns.

I det pågående fotografiska arbetet The Lost Series utforskar Magassa upplevelser och föreställningar om ”den andre” genom att själv agera framför kameran i skilda miljöer – en handling som förskjuter känslan av vad som är bekant och obekant.  Vad uppstår i mötet mellan det oväntade och det vardagliga?

Utställningen pågår 23/3 - 4/5 2019

Information

När: Torsdag 25 april, kl 17.30 – 18.30
Var: Alingsås konsthall Visa på karta