21 maj – 24 augusti
Alingsås konsthall

Salong Alingsås

I år fyller Alingsås 400 år och i Alingsås konsthall tar vi ett avstamp i samtiden. Genom att bjuda in till en öppen salong vill vi undersöka staden och platsen – vem är den till för, vilka uttryck ryms eller har sitt ursprung här? Vad har vi för bild av oss själva och världen vi lever i? Och vilken bild vill vi ha? 

Salong Alingsås har en enkel, öppen och tillåtande form och alla verk som har lämnats in har också kommit med i utställningen. Med utställningens karaktär följer också att deltagarna inte har blivit utvalda att delta – de har istället själva aktivt valt detta. Ett beslut som visar på både ett mod och ett risktagande, vilket också kan ge en större öppenhet inför andras bilder och uttryck. 

Varje konstnär har ombetts beskriva sitt konstverk samt sitt förhållande till konst, texter som vi samlat i ett häfte som finns att läsa i utställningen. Bland de 177 inlämnade verken ryms berättelser om ett ryggskott som tvingade till korta promenader och nya upptäckter, funderingar kring hur livet hade sett ut om man vågat trotsa sin far, finurliga samhällskommentarer och vittnesmål om konsten som meditation eller rentav en livsnödvändighet.  

Med utställningen vill vi också skapa möjligheter för gamla och nya alingsåsare samt hitresta besökare att mötas och tillsammans forma platsen. Programaktiviteter kommer att publiceras löpande på vår hemsida, Facebook och Instagram samt här i konsthallen och kulturhuset. 

Utställningens sista dag, lördag 24/8, avslutas med en auktion där det finns möjlighet att bjuda på det där konstverket som du fastnat extra mycket för. 

Alingsås konsthall vill rikta ett alldeles särskilt och stort tack till alla som bidragit med sina konstverk  – utan er ingen utställning!

facebook.com/alingsaskonsthall
instagram @alingsaskonsthall

Information

När: 21 maj – 24 augusti, kl 10.00 – 14.00
Var: Alingsås konsthall Visa på karta