Konsthallen följer bibliotekets öppettider
Alingsås konsthall

Sista veckan! Carl Michael von Hausswolffs verk från "Smittande oro och mod"

Välkommen att se det sista konstverket i konstprojektet "Smittande oro och mod" som numer flyttat in i konsthallen.

Konstnären Carl Michel von Hausswolff har arbetat gränsöverskridande främst med ljudkonst men även med andra konceptuella verk.
Tillsammans med Leif Elggren startade han det ännu pågående projektet Elgaland - Vargaland, ett projekt som bland annat driver och ifrågasätter idén om nationalitet och dess koppling till identitet. 2012 blev konstnären kraftigt kritiserad då han ställde ut en bild av aska från det nazistiska koncentrationslägret i Majdanek.
 
Vad händer om journalister, författare och konstnärer tystnar? I dagens samhälle upplever många människor en ökad rädsla för att uttrycka sina åsikter.
Har samtalsklimatet hårdnat? Vad händer om kulturutövare börjar censurera sig av rädsla för repressalier?

Fyra konstnärer Ester Shalev-Gerz, Kendell Geers, Nina Bondeson och Carl Michael von Hausswolff  har under perioden februari - maj visat varsin bild kring temat.
Varje bild har visats samtidigt i tolv kommuner under en fyramånadersperiod. Läs mer om konstprojektet "Smittande oro och mod" här:

Information

Var: Alingsås konsthall Visa på karta
Samarrangemang: Projektet genomförs med stöd från Kultur – och Fritidschefnätverket i Göteborgsregionen