Lämna in utställningsförslag

Vill du ställa ut på Alingsås konsthall?

Vill du ställa ut hos oss på konsthallen? Maila oss eller skicka ett brev med portfolio eller bilder samt CV!

Skicka till greta.vocar@alingsas.se alt Alingsås konsthall, 441 81 ALINGSÅS

Skriv "Utställningsförslag" på kuvertet och ange avsändaradress.

Varmt välkommen med ditt utställningsförslag!