White boxes, Ludvig Ödman ©

Museets samlingar

I museets samlingar ryms alingsåsarnas historia, ditt och mitt förflutna.

Då och nu

Det unika med museets samlingar är vad de kan berätta om Alingsås stad och alingsåsarna, och att all denna kunskap och alla berättelserna samlats under ett tak! Från att tidigare varit placerade på olika platser i Alingsås flyttades museets samlingar under 2013-2015 till en ny och ändamålsenlig lokal på Kristineholm, strax utanför Alingsås.

Museets olika föremålssamlingar, bildarkivet och dokumentarkivet är resultaten av en av museets uppgifter: att samla, vårda och bevara ett historiskt material som berättar om människan och hennes livsvillkor och levnadsförhållanden under olika tider i Alingsås kommun. Ett historiskt material för samtiden och för framtiden.

Digitalisering pågår

I museets samlingar finns minnen ur historien och sedan 2018 arbetar vi med att digitalisera dessa samlingar och göra dem tillgängliga för allmänheten via nätet. Det är ett omfattande arbete som kommer att ta många år att slutföra. Just nu ligger fokus på museets fantastiska bildarkiv och på Digitalt museum publicerar vi ständigt nytt material. Syftet är att göra kunskap tillgänglig och väcka nyfikenhet för Alingsås historia.

Stort bildarkiv

Bild: Alingsås museum/Kaleb Torin ©

Bildarkivet innehåller mer än 500 000 fotografier som berättar om människor och samhällsutveckling i kommunen, från 1850-tal till vår

egen tid. Merparten av negativ-samlingen utgörs av två kompletta samlingar efter yrkesfotograferna Sven Torin och Nils Olof Olofsson.

Jämte dessa samlingar finns en betydande mängd negativ och bilder tagna av Kaleb Torin, Karin Möller, Gustav Ewald, August Bruno, Harald Olsson, Viking Francke och Karl Åsén. Dessutom en samling autochromer (tidig färgfototeknik), negativ och fotografier tagna av Rickard Åman på 1920- och 1930-talen.

Dokumentarkiv

Dokumentarkivet består av cirka 3 000 handlingar av olika slag. Flertalet dokument är från tiden 1850–1950 och det finns både tryckt och handskrivet material; köpebrev, påskkort, teckningar, dagböcker, priskuranter, protokoll, dansprogram och kungörelser.

 

De flesta handlingarna är enstaka arkivalier, men från t ex Alingsås Bomullsväveri AB, Nattséns garveri och brandväsendet finns stora delar av arkiven bevarade.

 

Museet samlar in!

Alingsås museum arbetar just nu med att samla in berättelser om kvinnornas vardag och arbetsliv i Alingsås. Som på många andra håll så har just kvinnornas liv och berättelser varit dolda i
historieskrivningen och genom att göra en fokuserad insamling kan vi hjälpas åt med att fylla luckorna i berättelsen om Alingsås och bredda materialet i museets samlingar.
Vill du bidra till museet genom att bli meddelare? Då kan du svara på museets frågelista och berätta om någon kvinna vars berättelse du tycker är viktig att bevara. Fokus för denna frågelista är arbetsliv och vardag i
Alingsås under första halvan av 1900-talet med kvinnorna som utgångspunkt.

Svaren på frågelistan kommer att användas i museets verksamhet och bevaras i museets samlingar, tillgängliga för framtida forskning.
Frågelistan finns tillgänglig via museets hemsida.

Skicka in ditt svar till:
Alingsås museum
Att: Kajsa Landström
441 81 ALINGSÅS
Eller via e-post på digitaltmuseum@alingsas.se

För frågor kontakta Kajsa Landström, museiintendent kajsa.landstrom@alingsas.se, 0729–98 07 59.

 

 

Besök oss

I Alingsås museums samlingsmagasin finns arkivhandlingar, fotografier, föremål och litteratur som kan hjälpa dig med svar på dina frågor och stilla din nyfikenhet på Alingsås historia.

Om du vill göra ett besök så behöver du ringa eller maila för att boka en tid samt berätta vad du söker efter i samlingarna, så plockar vi fram det till dig. Om du inte kan ta dig hit kan du skicka din fråga till oss med e-post eller ringa.

Kontakta oss

Kontakt

Monica von Brömsen, arkivintendent
0322 – 61 65 92

monica.von.bromsen@alingsas.se

Frida Lönnberg, föremålsintendent
0322 – 61 62 85

frida.lonnberg@alingsas.se