White boxes, Ludvig Ödman ©

Museets samlingar

I museets samlingar ryms alingsåsarnas historia, ditt och mitt förflutna.

Då och nu

Det unika med museets samlingar är vad de kan berätta om Alingsås stad och alingsåsarna, och att all denna kunskap och alla berättelserna samlats under ett tak! Från att tidigare varit placerade på olika platser i Alingsås flyttades museets samlingar under 2013-2015 till en ny och ändamålsenlig lokal på Kristineholm, strax utanför Alingsås.

Museets olika föremålssamlingar, bildarkivet och dokumentarkivet är resultaten av en av museets uppgifter: att samla, vårda och bevara ett historiskt material som berättar om människan och hennes livsvillkor och levnadsförhållanden under olika tider i Alingsås kommun. Ett historiskt material för samtiden och för framtiden.

Digitalisering pågår

Arbete med att digitalisera museets samlingar pågår. Syftet är att göra kunskap tillgänglig och väcka nyfikenhet för Alingsås historia. Digitaliseringen genomförs med fokus på museets fantastiska bildarkiv. Under 2018 kommer de första resultaten av arbetet synas på Digitalt museum, Facebook och Wikipedia.

Stort bildarkiv

Bild: Alingsås museum/Kaleb Torin ©

Bildarkivet innehåller mer än 500 000 fotografier som berättar om människor och samhällsutveckling i kommunen, från 1850-tal till vår egen tid. Merparten av negativ-samlingen utgörs av två kompletta samlingar efter yrkesfotograferna Sven Torin och Nils Olof Olofsson.

Jämte dessa samlingar finns en betydande mängd negativ och bilder tagna av Kaleb Torin, Karin Möller, Gustav Ewald, August Bruno, Harald Olsson, Viking Francke och Karl Åsén. Dessutom en samling autochromer (tidig färgfototeknik), negativ och fotografier tagna av Rickard Åman på 1920- och 1930-talen.

Dokumentarkiv

Dokumentarkivet består av cirka 3 000 handlingar av olika slag. Flertalet dokument är från tiden 1850–1950 och det finns både tryckt och handskrivet material; köpebrev, påskkort, teckningar, dagböcker, priskuranter, protokoll, dansprogram och kungörelser.

Bild: Alingsås museum ©

De flesta handlingarna är enstaka arkivalier, men från t ex Alingsås Bomullsväveri AB, Nattséns garveri och brandväsendet finns stora delar av arkiven bevarade.

Kontakta oss

Skicka e-post eller ring till Monica von Brömsen, Kontakta oss.