Om Alingsås museum

På Alingsås museum vårdar och förvaltar vi alingsåsarnas kulturarv, men museet är också ett rum för upplevelser, möten och reflektion – för människor i alla åldrar.

Alingsås museum har en viktig roll vad gäller vård av alingsåsarnas kulturarv, men vi har också en uppgift att väcka frågor och engagemang, involvera människor och spela en roll i Alingsås kultur- och samhällsliv.

Museet är inte bara en mötesplats för alla, det är också ett forum för dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bildning. Vår ambition är att lyfta blicken och se inte bara det lokala sammanhanget, utan även det globala, och fokusera på människan och hennes liv och förutsättningar.

Ett museum om och för dig

Öppenhet och delaktighet är ledord för hur vi jobbar. Utställningarna byggs med en tanke om att besökare ska samspela och omskapa det som visas. Vi värnar också möjligheten för besökare och alingsåsare att komma med synpunkter och förslag på hur museets verksamhet kan se ut.

Familjer och unga prioriterad grupp

Museets verksamhet riktar sig till alla, men vi fokuserar särskilt att nå barnfamiljer och unga. Våra utställningar är ofta anpassade för hela familjen och en stor del av vår programverksamhet och skolprogram riktar sig till barn och unga.


 
Museets historia

Alingsås museum grundades 1928. Genom åren har samlingarna kompletterats genom allmänhetens gåvor och museets egen insamlingsverksamhet. Idag är dessa samlingar av arkivhandlingar, föremål och fotografier mycket omfattande, och kan på olika sätt användas till att spegla livsformer och förändringar i staden och kommunen under de senaste tvåhundra åren.

Vi är ett kulturhistoriskt lokalmuseum med ansvar för kommunens materiella och immateriella kulturarv. Detta avspeglas i samlingarnas innehåll som i huvudsak är tillverkat, brukat eller berättat av människor som bott eller bor i Alingsås.
 

Stora samlingar

Museet vårdar och samlar in föremål från alingsårarna, och har också i uppdrag att nå ut med information om detta gemensamma kulturarv på olika sätt. Get kan vara genom föredrag, bildvisningar och i utställningsform.

Vi har både föremål, fotografier och arkivhandlingar - varav endel syns i själva utställningarna.