E-bokslån upphör tillfälligt från den 4 december

Alingsås bibliotek ingår sedan länge i ett e-bokssamarbete med andra bibliotek i vår region. Vid årsskiftet kommer detta samarbete att upphöra. Från den 4 december 2019 upphör tillfälligt möjligheten att göra nya e-bokslån via den tidigare hemsidan "Kultur i Väst" samt i Biblio. Du kommer dock att ha möjlighet att lyssna/läsa redan påbörjade lån tiden ut under december.

Vi kommer att byta leverantör av e-böcker och om allt går enligt planerna så kommer den nya tjänsten igång i mitten/slutet av januari 2020.