Vitt kupat källartak, stengolv, säckar och en figur i barnstorlek
Alingsås museum

Bland bomullsbalar och kritpipor - I magasinet på Alströmers tid

 Uställningen berättar om det manufakturverk som etablerades av Jonas Alströmer under 1720-talet. Vad tillverkades? Vad fanns det för verkstäder? Vilka människor arbetade där?

Alingsås museums utställning tar avstamp i det svenska 1700-talets rikspolitik, men även barns situation med ett liv av hårt arbete. Manufakturen i Alingsås startades av Jonas Alströmer under 1720-talet och var en del av ett statligt initiativ för att främja inhemsk tillverkning genom exempelvis ekonomiska bidrag, begränsad import och reglerad konsumtion. Alströmerska magasinet - dagens museibyggnad - uppfördes år 1731 som lagerhus åt Alingsås manufakturverk i vilket det förvarades olika råmaterial och färdiga varor från verkstäderna. Vid verkstäderna tillverkades många olika saker och museets utställning berättar exempelvis om tillverkningen av exempelvis kritpipor och textilier. Den sceniska gestaltingen är uppbyggd i den enda kvarvarande byggnaden från den tiden och utställningsmiljön betonar rummets historia som magasin.

 

 

Information

Kostnad: Gratis
Var: Alingsås museum Visa på karta