25 september – 13 november
Alingsås konsthall

This Construction of Meaning - Master Students of Fine Art Photography from HDK-Valand

Camilla Fredin
Charlotta Gavelin
Alexander Gustaf-Thompson
Anna Julkunen
Alexandra Lige
Emi Linna
Ela Polkowska
Alberto Rossi
Kristina Zetko
Petronella Åslund

I utställningen This Construction of Meaning har tio studenter på det konstnärliga masterprogrammet i fotografi vid HDK-Valand studerat och relaterat till affischformatet ur konceptuella och materiella synvinklar. Med utgångspunkt i diskussioner om affischformatets karaktär har studenterna återbesökt de allra mest grundläggande förutsättningarna för detta fenomen.

Vernissage
Lördag 25/9 kl 12.00 invigs utställningen av Linn Wirdemo (M), ersättare i kultur- och utbildningsnämnden. Därefter följer samtal med studenterna. Konsthallen håller öppet kl 10-14

 

Textil stadsvandring i Alingsås - söndag 3/10 kl. 14.00
Följ med på en stadsvandring där vi gör en textilspecifik läsning av Alingsås. Att Alingsås för inte alltför längesedan var en betydande textilstad är okänt för många idag. Men redan på 1700-talet anlade här stadens son Jonas Alström (adlad Alströmer) sitt manufakturverk. På centrala platser i stan finns byster av honom och av fabrikören Charles Hill, som 1862 grundade Alingsås bomullsväveri. Vi ser också spår av far och son Molander, ägare av KABOM:s konfektionsindustri, liksom av andra textila verksamheter. Om vi betraktar stadens platser och lyssnar till dem noga, kanske vi upptäcker att det finns många röster?

Denna programpunkt är del två i serien Textil vandring som görs i samarbete med Lerums kommun. Bruksorten Tollered presenteras i programmet Bomull och vällingklockor 11/9 kl 10-16.

Med hjälp av vår ciceron Bibbi Olson skalar vi av de lager som utgör platsen, närmar oss platsens historia och blottlägger förändringar där dåtid och nutid sammanflätas i en egen berättelse.

 

Konst till kaffet - torsdag 7/10 kl 11

Du fikar medan vi berättar om utställningen. Kaffe + fika 10 kr.

 

Familjelördag: Lek med ljus, potatis och socker – workhops för barnfamiljer på Alingsås kulturhus
Lördag 23/10 kl 10.30-13 

Under ledning av HDK-Valands fotostudenter provar vi på fototekniken cyanotopi, sockermålning och potatistryck. Aktiviteterna är skapade med Alingsås identitet som café-och potatisstad i åtanke. Att dessa begrepp inte bara uppstått ur objektiv historik utan med bestämda avsikter, ansluter till studenternas utställningstitel "This Construction of Meaning".

This Construction of Meaning - en koreografisk undersökning - 
Tisdag 9/11 kl 13 och kl 17.30

Alströmergymnasiets dansestetiska program är tillbaka med ett koreografiskt arbete tillsammans med konsthallen.

I dialog med utställningen This Construction of Meaning förhåller sig danseleverna till utställningen, dess tematik och form. Eleverna kommer att utgå från konsthallen som scenrum och undersöka olika aspekter av dans i dialog med utställningen.  Slutresultatet presenteras som ett koreografiskt arbete på plats i konsthallen vid två tillfällen under tisdagen 9/11 - kl 13 och kl 17.30.

 

Photography and the Dissemination of Meaning and Agency - torsdag 11/11 kl 17:30 
A discussion between Niclas Östlind and Annika Elisabeth von Hausswolff about the exhibition This Construction of Meaning in relation to the given theme; poster as concept and materiality.

Samtal i anslutning till utställningen This Construction of Meaning som pågår samtidigt i Alingsås konsthall. Obs! Samtalet ges på engelska då masterutbildningen på HDK-Valand är internationell.

Niclas Östlind är fil. dr. i fotografi, curator och författare. Han är specialiserad på fotografi, samtidskonst och historiografi.

Annika Elisabeth von Hausswolff är bildkonstnär och adjungerad professor på Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning, Göteborgs universitet.

 

Utställningen och programpunkterna ingår i GIBCA Extended, där syftet är att inkludera och synliggöra den regionala konstscenen under tiden för Göteborgs Internationella Konstbiennal.

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

 

Information

När: 25 september – 13 november, kl 10.00 – 11.00
Var: Alingsås konsthall Visa på karta