21 januari
Alingsås konsthall

Digitalt konstnärssamtal - Emille de Blanche - OBS ändrat datum

Emille de Blanche berättar om sitt konstnärskap och den pågående utställningen Oaser i Alingsås konsthall. 

Konstnärssamtalet live-sänds på konsthallens instagram @alingsaskonsthall och man kan inte delta på plats i konsthallen.

Du kan också gå in på en dator på den här länken: https://www.instagram.com/alingsaskonsthall/

 

 

Utställningen Oaser fokuserar på sub-kulturer, den alternativa blicken och parallella narrativ utifrån ett personligt förhållande till en urban miljö.

Platser är centrala för vilka vi är och vad vi blir. I arkitekturens mellanrum skapas narrativ som pekar mot något annat än rådande estetiska normer och stadsbildens kantiga strukturer. I mellanrumen återfinns alternativa strukturer där parallella berättelser breder ut sig och tar plats.

Icke-platsen ifrågasätter rådande estetiska normer och maktstrukturer. Det är platserna som tillåts förfalla och förfulas, som faller i glömska även fast de passeras dagligen, som dekonstrueras och vandaliseras bara för att de finns där. Det är platserna som vi dagligen passerar utan att lägga märke till dem, eller så är det tvärtemot platserna dit vi söker oss. Dessa platserna utgör andningshål i stadsbilden.

Information

När: Torsdag 21 januari, kl 17.30 – 18.30
Var: Alingsås konsthall Visa på karta