21/11 2020 - 27/2 2021
Alingsås konsthall

Emille de Blanche - Oaser

I utställningen Oaser riktar Emille de Blanche en alternativ blick på det offentliga rummet, med fokus på samhällets icke-platser som stadsrummets oaser.

Platser är centrala för vilka vi är och vad vi blir. Men i stadens och arkitekturens mellanrum finns också icke-platser, där vi människor vistas men förblir anonyma. Det rör sig om de övergivna och överblivna platserna som vi bara är menade att passera och som står i kontrast till de planerade och funktionsbestämda. Det rör sig om platserna som tillåts förfalla och förfulas, som glöms bort fast de passeras dagligen eller som dekonstrueras och vandaliseras bara för att de finns där.

Dessa platser kan till synes sakna funktion men i arkitekturens mellanrum skapas också narrativ som pekar mot något annat och som ifrågasätter rådande estetiska normer, maktstrukturer och stadsbildens kantighet. Detta kan också vara platser vi söker oss till, platser som utgör oaser och andningshål för beteenden och uttryck som saknar hemvist i en kommersialiserad stadsbild.

 

Emille de Blanche (f.1981) är konstnär utbildad vid Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hennes arbeten kretsar huvudsakligen kring teman som handlar om minne och plats, ofta med fokus på det offentliga rummet och mötet mellan det offentliga och det privata utifrån individens perspektiv. de Blanche arbetar i stor skala med tredimensionella verk och installationer. Hennes arbetsprocess baseras på ett experimenterande med industriella material som manipuleras för att skapa ett balanserat motsatsförhållande mellan yta och materialitet. 

Utställningen Oaser består av tre- och tvådimensionella skulpturala verk utförda i stål, aluminium och bly. De är inspirerade av stadsrummets uttryck och av material som återfinns i den urbana miljön. En del av verken är utförda i tekniken hydroformning, en industriell teknik som kommer från bil- och mc-industrin. Processen kan bäst liknas vid att fylla en ballong med vatten. På samma sätt ”blåses” svetsade metall-former med hjälp av högt vattentryck. Återkommande är också måleriska tekniker med sprayfärg, bläck och stenciler, inspirerat av gatukonsten där det finns ett direkt uttryck och en demokratisk aspekt som legat till grund för mycket av de Blanches formspråk.

 

Program under utställningen

Varmt välkommen på digital vernissage
Lördag 21/11 kl. 12.00 invigs utställningen av Dennis Alvdén, ledamot i Kultur- och utbildningsnämnden. Därefter följer ett kortare samtal med konstnären Emille de Blanche.

Invigningen live-streamas på kulturhuset YouTube-kanal.

Svensk Old School Graffiti
Torsdag 26/11 kl. 17.30. Martin Lexelius Core berättar om boken Svensk Old School Graffiti som samlat 500 fotografier på målningar, miljöer och målare från 1984-1992. Live-streamas på vår YouTube-kanal.

Konstnärssamtal - flyttat till 21/1 2021
Torsdag 21/1 2021 kl. 17.30. Emille de Blanche berättar om utställningen och sitt konstnärskap. Live-streamas på vår YouTube-kanal.

Inställt - Konst till kaffet 
Onsdag 16/12 kl. 11.00. Du fikar medan vi berättar om utställningen. Kaffe + kaka 10 kr.

Alingsås och dess dolda möjligheter – lunchseminarium med workshop i två delar om det offentliga rummet
Vi träffas vid två tillfällen över lunch och samtalar om det offentliga rummets potential. Vi kommer att beröra bland annat offentlig konst, gestaltad livsmiljö och placemaking samt se exempel på detta. Gemensamt gör vi en platsundersökning utomhus som vi sedan diskuterar. Det är en fördel att komma på bägge tillfällena.

Tisdag 2/2 kl. 12 samt tisdag 9/2 kl. 12

Vegetarisk soppa 50 kr, bokas samtidigt som biljett

En koreografisk undersökning 

Vad händer när olika konstarter möts? Kan koreografi skapas? Vad är koreografi?

Årskurs två på Alströmergymnasiets dansestetiska program gör ett framförande i dialog med Emille de Blanches pågående utställning Oaser.

Måndag 22/2 kl. 15-16 samt tisdag 23/2 kl. 17.30

Konst till kaffet
Onsdag 24/2 2021 kl. 11.00. Du fikar medan vi berättar om utställningen. Kaffe + kaka 10 kr.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alingsås konsthall och COVID-19

För att minska smittspridning av coronaviruset gäller följande:

» Alla program i konsthallen genomförs med max 8 personer.

» Biljett krävs till alla programpunkter. Biljetten är kostnadsfri men en serviceavgift om 10 kr utgår. Biljett släpps två veckor innan programmet och kan köpas på: event.webbiljett.se/alingsaskh

» Flertalet programaktiviteter live-streamas till kulturhusets YouTube-kanal: tiny.cc/alingsaskulturhus

Vi reserverar oss för att ändringar av programmet kan ske med kort varsel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Information

Var: Alingsås konsthall Visa på karta