24 april kl 13.00 vid flaggstången i museiparken

Flagghissning och diktläsning till Karin Boyes ära

Vi vill hälsa er alla varmt välkomna till museiparken onsdagen 24/4 kl 13.00 då vi hissar flagga och läser dikt i Karin Boyes ära i samband med hennes dödsdag.
 

Varför gör vi då detta kan man undra? Jo, i samband med ombyggnationen av Alingsås kulturhus avsattes medel till en konstnärlig gestaltning av den nya Karin Boye-salen (plan 3) som utfördes av konstnären Simon Blanck. Till konstgestaltningen hör också en flagga som ska hissas utanför kulturhuset på Boyes dödsdag den 24 april.  Flaggan föreställer himlen ovanför Karin Boyes grav.

Konstnären Simon Blanck har i många av sina verk förhållit sig till just Karin Boye. Konstgestaltningen "Dikterna, stenen, graven, himlen" (2016) och är uppfört till 75-årsminnet av Karin Boyes död. Blanck ville anknyta till Alingsås som platsen där Boye dog men också som en plats där hon var väldigt produktiv och skrev några av sina bästa dikter.
 

Varmt välkomna!

Information