12 juni – 12 september
Nolhaga slott och slottspark

Form Follows Fiction

Form Follows Fiction är ett konstprojekt visas i 11 kommuner i Göteborgsregionen under sommaren 2021. Tillsammans bildar de olika utställningsplatserna en helhet och ska upplevas som en rumslig roman i vilken den fiktiva entomologen och konstnären Milka Havels (1571-1631) liv och gärning lyfts fram. I Alingsås sker det i Nolhaga slott och slottspark.

Sommaren 2019 genomförde 12 kommuner i Göteborgsregionen ett gemensamt konstprojekt – Artscape Saga. 24 stora muralmålningar lockade besökare att ta sig mellan kommunerna för att upptäcka den storslagna konsten. Nu är det återigen dags för ett gemensamt konstprojekt mellan kommunerna i regionen. 

Form Follows Fiction av konst- och designgruppen Studio Mold lyfter fram den fiktiva entomologen och konstnären Milka Havel som ”levde” år 1571–1631. Konstprojektet ska ses och upplevas som en rumslig roman. Med utställningen vill Studio Mold lyfta fram fiktion som drivkraft i konstnärligt skapande, historieskrivningens ofrånkomliga fiktionalisering samt hantverkets betydelse för upplevelsen.

I Nolhaga slott och slottspark, Gunnebo slott, Råda säteri, Sundsby säteri, Mariagården, Tjolöholms slott, Prästalund, Jonsereds Trädgårdar och i fler vackra parker och natursköna områden i Göteborgs kranskommuner kommer besökare i sommar kunna njuta av en utställning med 11 sammanlänkande delar. 

Projektet är gränsöverskridande på flera sätt och avser att utforska spänningen mellan; konst – vetenskap, fiktion – sanning, design – konst, historia – samtid samt text – artefakt. Utställningen innefattar bilder, planteringar, skulpturer, möbler, ljud, belysning och digital media, allt med ett barock-minimalistiskt uttryck.  

I Nolhaga slott visar Studio Mold utställningens kanske mest imponerande objekt – Lyssningstratten. Det är en 4 meter stor tratt i valnötsträ som förstärker insekters ljud. Utöver lyssningstratten finns här en stiliserad rekonstruktion av Milka Havels hem i Cesky Pras bestående av några utvalda delar.

Utanför slottet, vid sidan om den vita bron, finns små fällor att betrakta. Milka Havel utvecklade ständigt nya sätt att fånga insekter för sin forskning. Hennes passiva fällor fanns i olika storlekar och med olika anordningar för att undersöka om hon kunde locka specifika insekter men också för att undersöka skillnader i populationer genom att placera dem i situationer med olika förutsättningar. Skillnader i exempelvis vegetation, placeringshöjd, årstider och storlek. I sommar kan man se ett antal olika konstruktioner på olika platser i Göteborgs kranskommuner.

Mer information om projektet finns att läsa på https://formfollowsfiction.se/ 

 

Information

När: 12 juni – 12 september, kl 11.00 – 16.00
Var: Nolhaga slott och slottspark