Blyertsteckning av samma kvinna i 3 upplagor i rad, hon har kort lockig page och vit skjorta
28 januari – 29 april
Alingsås konsthall

Hanna Ivy Iveslätt – My Graphite Task

Med blyertsstreck som repetitiva byggstenar skapar Hanna Ivy Iveslätt idylliska bildvärldar utan att rygga för det mörka. Ivy Iveslätts fragmentariska berättande utforskar på ett personligt plan känslomässiga band till det förflutna samtidigt som det står mitt i hennes egen samtid.

Ivy Iveslätt intresserar sig för hur det i den förutsättningslösa konstnärliga impulsen finns vetskap bortom det medvetna och hur den konstnärliga processen kan ge det ett språk. Blyertsen kräver disciplin och koncentration. Det är som om koncentrationen tröskar upp marken för språket att blottläggas och bit för bit upplevas, kanske bit för bit begripas, men inte nödvändigtvis.

I utställningen visar Ivy Iveslätt i huvudsak verk ur arbetsprocessen ”Farmor virkade inte ens” som utforskar det tysta arvets lagbundenhet i hennes egen släkts kvinnohistoria. Där blottas outtalade överförda minnen av flykt, förföljelse, främlingskap och exil hos både hennes mormor och farmor. Ivy Iveslätts mormor var judisk flykting från Nazityskland utan att någonsin berätta det och farmoderns husmoderliga omsorger färgades av ett sorgset exiltillstånd efter att hon tvingats lämna finska Karelen.

Genom teckning, text och collage skapar Ivy Iveslätt en rundgång av upprepningar och förskjutningar baserade på ett fåtal fotografier från den släkt hon vet mycket lite om, men vars erfarenheter från andra världskriget levt vidare i det outsagda i flera generationer. Ivy Iveslätts arbete berör hur konsten kan vara avgörande för att förstå sig själv, sin historia och sin samtid.

I sina allra senaste verk har Ivy Iveslätt börjat lyfta blicken från den egna familjehistorien. I en essä skriven under de första månaderna av krigsutbrottet i Ukraina reflekterar hon över vad det kan innebära att utöva konst medan världen går sönder.

”Jag skriver om att teckna blommor i en tid då det kan verka rimligt att ogiltigförklara det. I en tid då det verkar lämpligare att ansluta sig till hemvärnet eller bli politisk aktivist, än att ägna sig åt poesi”

Ivy Iveslätts arbeten bottnar i en tematik som insisterar på skönhetslängtan som revolt och motstånd, på ett konstnärligt rum för reparation och sammanfogande, på konst som både profetia och säkerhetslina och på tron att konst kan ha en sant transformerande dimension.

 

Varmt välkommen på vernissage!
Lördagen 28/1 kl. 12 invigs utställningen av Anne Gunnevik, ordförande i Kultur- och utbildningsnämnden. Därefter följer ett samtal med konstnären. Konsthallen håller öppet kl. 10-14.

Program under utställningen:
Shared reading i utställningen My Graphite Task
Elisabeth Åsbrink - Mitt stora vackra hat
Konstnärssamtal Hanna Ivy Iveslätt och Magnus Haglund
Hjärnan behöver handen - föredrag och workshop med Anna Bauer

Workshop: Teckning som magi och full koncentration
Slow Art 

Information

När: 28 januari – 29 april, kl 10.00 – 14.00
Var: Alingsås konsthall Visa på karta