3 december
Alingsås konsthall

Konstnärssamtal Emille de Blanche

Emille de Blanche berättar om sitt konstnärskap och den pågående utställningen Oaser i Alingsås konsthall. 

Utställningen Oaser fokuserar på sub-kulturer, den alternativa blicken och parallella narrativ utifrån ett personligt förhållande till en urban miljö.

Platser är centrala för vilka vi är och vad vi blir. I arkitekturens mellanrum skapas narrativ som pekar mot något annat än rådande estetiska normer och stadsbildens kantiga strukturer. I mellanrumen återfinns alternativa strukturer där parallella berättelser breder ut sig och tar plats.

Icke-platsen ifrågasätter rådande estetiska normer och maktstrukturer. Det är platserna som tillåts förfalla och förfulas, som faller i glömska även fast de passeras dagligen, som dekonstrueras och vandaliseras bara för att de finns där. Det är platserna som vi dagligen passerar utan att lägga märke till dem, eller så är det tvärtemot platserna dit vi söker oss. Dessa platserna utgör andningshål i stadsbilden.

Konstnärssamtalet live-streamas även till vår YouTube-kanal: http://tiny.cc/alingsaskulturhus

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alingsås konsthall och COVID-19

För att minska smittspridning av coronaviruset gäller följande:

» Alla program i konsthallen genomförs med max 30 personer.

» Biljett krävs till alla programpunkter. Biljetten är kostnadsfri men en serviceavgift om 10 kr utgår. Biljett släpps två veckor innan programmet och kan köpas på: event.webbiljett.se/alingsaskh

» Flertalet programaktiviteter live-streamas till kulturhusets YouTube-kanal: http://tiny.cc/alingsaskulturhus

Vi reserverar oss för att ändringar av programmet kan ske med kort varsel.

Information

När: Torsdag 3 december, kl 17.30 – 18.30
Var: Alingsås konsthall Visa på karta