29 januari – 7 maj
Alingsås konsthall

Saadia Hussain – Power Pain Pleasure

Power Pain Pleasure är en personlig och poetisk hyllning riktad till kvinnor och deras kroppar som bär och berättar livets berättelser. Kroppar som är starka, sensuella, trygga och sårbara. Med utgångspunkt i sin egen familjehistoria berättar Hussain om den generation kvinnor som format och banat väg för henne i livet. Kvinnor som hon bär med sig och vars berättelse hon nu för vidare.

Jag har ärvt sår, smärta och styrka av alla de kvinnor som möjliggjort mig; min mamma, min mormor, min farmor, min moster, mina fastrar, deras berättelse är också min berättelse. Dessa kvinnor lever inte men deras minnen, berättelser och kamper blir tydligare och allt starkare ju äldre jag blir. Jag möter dem genom min kropp, i mina händer och i mina ögon, i det jag ser och i det jag gör. 

I Saadia Hussains konstnärskap är mönster, i dess vidaste begrepp och bemärkelse, centralt. Genom färgstarka och ibland kalejdoskopiska mönsterbyggen både identifierar och illustrerar Hussain relationer, vanor, traditioner och system. Hussains verk kan ses som estetiska kamouflage i starka färger uppbyggda av igenkännliga symboler där mönster byggs och bryts i en ständigt pågående process. Mönster konstrueras, omskapas, kombineras och komprimeras till berättelser om samtidens och, framför allt, människans komplexitet.

Saadia Hussain (f. 1973 i Lahore, Pakistan) är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist. Hussain är utbildad på Konstfack och på National College of Arts i Lahore. 

Hussain har sin bas i Stockholm men arbetar både nationellt och internationellt. Hennes konstnärskap kretsar kring frågor om klass, kreativitet, tillgänglighet, demokrati, delaktighet och jämlikhet där hon både undersöker och utmanar invanda föreställningar om rättvisa och makt samt om närvaro och frånvaro av berättelser.

Hussain anser att konst och konstutövande är en mänsklig rättighet och ett behov som alla människor har – där de med konsten som språk kan uttrycka sina erfarenheter, tankar och känslor. En stor del av sitt konstnärskap har Hussain ägnat åt att utforska och utveckla metoder som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande. Genom åren har hon samskapat och delat sitt konstnärskap med tusentals människor vilket både lett till förändrade ytor och attityder. Under våren kommer Hussain att genomföra ett samskapande konstprojekt tillsammans med elever från Lendahlsskolan här i Alingsås.

 

Varmt välkommen på vernissage och invigning som pga restriktioner ser lite annorlunda ut denna gång:

Program för dagen
- konsthallen öppen för allmänhet kl 10-12

- kl 12 stängs konsthallen för besökare och utställningen invigs av Rebecka Gustin (S), vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

- därefter följer ett kortare samtal med konstnären Saadia Hussain.

Invigningen och samtalet ses på vår YouTube-kanal https://tiny.cc/alingsaskulturhus 

 

Program under utställningen
Konst till kaffet
Mor - mat - minne
Slow Art – ett lugnt sätt att se konst
Konstnärssamtal Saadia Hussain
Shared reading i utställningen Power Pain Pleasure

 

Information

När: 29 januari – 7 maj, kl 10.00 – 14.00
Var: Alingsås konsthall Visa på karta