Alingsås konsthall

Skolvisningar i konsthallen

Boka visning med konsthallens pedagog under skolåret.

Visningarna är kostnadsfria för alla skolor inom Alingsås kommun. 

 

Här hittar du en lärarhandledning till pågående utställning, I Kims fotspår - om Kim Walls journalistiska gärning.

 

Vår pedagog tar emot grupper i alla åldrar från förskoleklass till vuxenstuderande. Vill du boka visning? Läs mer detaljer längre ner på sidan.

Besök med klassen utan konsthallens pedagog kan göras under ordinarie öppettider, men måste alltid föranmälas, så att du får bekräftelse på att inget annat pågår som hindrar besöket.

Anmälan, samt andra frågor sänds till: 

ylva.sillen@alingsas.se     

 tel 0734 269 500

 

 

 

Vill du besöka Alingsås konsthall med dina elever?

Boka gärna en visning med konsthallens pedagog. Visningen anpassas efter gruppens ålder och behov och är kostnadsfri för skolor inom Alingsås kommun.

Ett konsthallsbesök kan användas som del av undervisningen i såväl de estetiska ämena som i flera andra. Grundskolans och gymnasieskolans läroplaner och kursplaner föreskriver att varje elev ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera genom att samtala, läsa och skriva. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt uppmuntra dem att pröva egna idéer och lösa problem. Vid en konsthallsvisning får eleverna analysera bilder, utrycka sin uppfattning och ta ställning i frågor som kan anknyta till många olika ämnesområden. I ateljéaktivitet fördjupas de behandlade ämnena genom konstnärlig undersökning.

Till varje utställning görs en lärarhandledning med introduktion till utställningen, samt förslag på diskussionsfrågor och övningar att använda både inför, under och efter konsthallsbesöket.

Tidsåtgång för visning med pedagog: ca 40 min, inklusive praktisk aktivitet i ateljén ca 90 min.

Särskilda behov: för att vi ska kunna göra det bästa möjliga av besöket, uppge vid bokning om det finns särskilda behov i gruppen. (Hörselnedsättning, behov av tydlig/lätt svenska, bildstöd o s v)

 

ATT TA UPP MED KLASSEN INFÖR BESÖKET

Läraren ansvarar för klassen under besöket i konsthallen. Vi rekommenderar att alla elevgrupper går tillsammans med lärare. För att besöket ska bli så bra och givande som möjligt, tänk på följande:

• Rör inte konstverken, de tar skada på sikt även om detta inte syns omedelbart.

• Rör er lugnt i konsthallen

• Ryggsäckar, större väskor, paraplyer mm lämnas i de låsbara skåpen på bottenplanet eller läggas undan på lämplig plats i konsthallen. (För att undvika risken att stöta till konsten)

• Ingen mat eller dryck i konsthallen.

 

Välkomna!

Information

Var: Alingsås konsthall Visa på karta