Att göra

Det händer mycket på Alingsås kulturhus!  Här är programmet - välkommen!

De flesta programarrangemang på Alingsås kulturhus är gratis. Se information vid respektive programpunkt. 

 

december 2023

januari 2024

februari 2024

mars 2024

april 2024

maj 2024