Förlängd lånetid på biblioteket

Så länge som det finns risk för smittspridning av Coronaviruset gör vi följande ändringar

Lånetiden utökas till 42 dagar för alla medier (förutom för titlar med många reservationer där lånetiden fortfarande 14 dagar.)

Antalet omlån utökas till 5.