Kulturhuset följer kommunens riktlinjer

Information om Coronaviruset (covid-19)

Alingsås kommun fortsätter att följa rekommendationerna från folkhälsomyndigheten.

Här kommer är en länk till den information som Alingsås Kommun har:

https://www.alingsas.se/coronavirus-covid-19/lattnader-i-coronarestriktioner-fran-1-juli/