Månadens boktips

Barn 

Unga Vuxna 

Vuxna

 

 

November 2019

Kan böckerna läsa människor? Det kan de förstås! Hur skulle de annars veta allting om oss? – Lennart Hellsing

För fler boktips så kom till vårat program Böcker till kaffet som hålls första onsdagen varje månad kl. 11.

Datum: 4/9, 2/10, 6/11 & 4/12

Klicka här för att se listan ifrån det senaste tillfället av Böcker till kaffet.