Nordiska museet vill höra din berättelse av covid-19

Pest, ryska snuvan och spanska sjukan. Mänskligheten har många gånger i historien hotats av epidemier. Just nu befinner vi oss mitt i en pandemi, coronaviruset, som påverkar människor världen över. Nu vill Nordiska museet bevara dina erfarenheter för framtidens forskare.

Läs mer här:
https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/vi-samlar-coronaberattelser

 

Vem som helst kan bidra med sin berättelse, såväl i text som i bild. Det gäller både dig som känner dig påverkad av virusets framfart och dig som inte upplever dig särskilt påverkad. Ditt bidrag blir ett tidsdokument och hamnar i museets samlingar.

Digital utställning baserad på insamlade berättelser

I skrivande stund har över 2000 berättelser lämnats in, både från stad, landsbygd och utlandet. Vill du utforska inlämnade berättelser utifrån olika platser? I en digital utställning kan du klicka dig runt på en karta, där varje kartpunkt är ett insamlat minne. Välj en kartpunkt för att läsa början av det.