Ny utställning! Vattenspeglingar

 

Alingsås museum 7/11 2020 - 2023

Vattnets historia genom Alingsås
För sin överlevnad är människan beroende av vatten, så har det alltid varit. Följ med på en berättelse om allt från tvättbrädor och myter till dagens brandförsvar och miljötänk. Dåtid, nutid och framtid. Utställningen Vattenspeglingar skildrar vattnets betydelse för stadens utveckling över tid.

Hur har Alingsås kommuns förhållande till vatten sett ut? Hur gick det exempelvis till när alingsåsarna fick vatten och avlopp? Hur är det idag? I utställningen berättas om viktiga skeenden i Alingsås kommuns vattenrelaterade historia, nutid och framtid.

Till exempel har vatten som kraftkälla använts till kvarnar och sågverk. Vi människor använder även vatten att leka i och njuta av. Vatten har sedan tusentals år använts i religiösa ritualer. I äldre tid trodde människor att det i sjöar och vattendrag levde övernaturliga väsen, exempelvis bäckahästen och sjörået.

Teknisk utveckling har också gjort det möjligt att leda in vatten direkt i våra bostäder. Det förbrukade vattnet leder vi sedan bort genom avloppssystem. Men i äldre tid leddes spillvattnet rakt ut i närmaste vattendrag såsom Lillån. Numera samlas avloppsvattnet i Alingsås reningsverk.

Genom att berätta om vattnets historia i Alingsås, ringas även en stor del av stadens historiska utveckling in.

 

Boka ditt besök!

På grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer sker bara förbokade besök på museet.

Besöket gäller endast utställningen Vattenspeglingar och pågår högst en timme, med ett begränsat antal besökare om sju stycken.

Besöket inleds med en kort introduktion, sedan är det fritt att röra sig i utställningen. Varje enskild besökare har eget ansvar att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Museets personal meddelar sedan när besökstiden är slut.

Alingsås museum reserverar sig för eventuella ändringar.

 

Boka här