Våren

Skulptur i brons på sockel av granit

Konstnär: Eric Grate (1896-1983)

Plats: Museiparken

Installationsår: 1952, stulen 2001, omgjutning installerad 2004.

Skulpturen Våren beställdes direktör Oskar och disponent Carl-Axel Molander (också ägare av KABOM, textilmanufaktur). De skänkte skulpturen till staden 1949 och 1952 placerades den i museiparken.

Skulpturen Våren blev stulen 2001 och återfanns aldrig. I samråd och samarbete med Pontus Grate, son till Eric Grate och ansvarig för faderns arbete, en intendent på Moderna Museet i Stockholm samt Bergmans konstgjuteri i Stockholm, gjordes en omgjutning under våren 2003. Omgjutningen finansierades av Sparbanken Alingsås fond för Kultur och hälsa och skulpturen avtäcktes 3o april 2004.

Vid återinstallationen felvändes skulpturen. Den ska egentligen stå med ansiktet vänd mot solen och därmed blicka mot stationen. Men finansiären insisterade på att, mot konstnärens intention, vända skulpturen så att den blickar mot torgen och staden. Dessutom placerades den på en sockel mitt på gräsmattan i museiparken.

Sommaren 2021 monterades skulpturen ner för restaurering samtidigt som sockel bereddes på den ursprungliga platsen, vid fontänen/dammen. I september 2021 installerades Våren på sin ursprungliga plats. 

Det finns ytterligare ett exemplar av Våren i Göteborg, på Kaggeledstorget. Konstnären har också gjort en skulptur som heter Sommaren som står i Bräcke, Göteborg. Den är, till skillnad från Våren som är gjuten i brons, huggen i sten och föreställer en pojke.

 

Mer information:

Artikel om Eric Grate på Wikipedia.

 

Tillbaka till information om den offentliga konsten

Offentliga konstverk


Med handväskan som vapen

Våren

Vem får sättas på piedestal

Jonas Alströmer

Den magiska ormbunken

Prinsessan Hapunda

Cosmic Love

Twisted Sisters

Speglingar

Vattenbäraren

Grekiska fester

Påfågel

Lek med boll

Rum för vindar

Treklang

Komposition

Hjortar

Citron

Kajor

Lekande barn