Walking the forest imaginary: a breath between us

Ljudkonstverk på engelska, du behöver en smartphone och hörlurar

Konstnär: Julie Poitras Santos (US)

Installationsår: 2019

Plats: Nolhagaparken, Alingsås 

I över ett decennium har konstnären Julie Poitras Santos fokuserat på vandring och fältstudier som ett sätt att undersöka nya vägar för kunskap, skapande av nya gemenskaper och möjligheter för utbyte samt nya sätt att berätta om platser.

Poitras Santos skapat ett platsspecifikt ljudkonstverk  där hon vävt samman den konstnärliga undersökningen av Nolhagaparken med lokalhistoria. I ljudkonstverket betonas också mossans roll i skapandet av syre och lagrandet av koldioxid, vilket håller vårt ekosystem i balans.

Ljudkonstverket, som totalt är ca en timme långt och agerar som ciceron under vandringen i Nolhagaparken där skyltar leder dig genom parken. Den första skylten hittar du strax till höger om slottet.

Ljudfilerna till ljudkonstverket, som består av åtta delar finns även här:

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8
 

Tillbaka till informationen om Land Art och kartorna över konstverken

Land Art


Springkotte

Seed

Walking the forest imaginary: a breath between us

Zip-Ship

Resenär

Fuglebo

Sami Dialogue

Sightseeing

Förflyttning: Den bevingade farkosten

Tree of Love