Låneregler

Vi har e-böcker, böcker, tidskrifter och filmer. Och vissa regler. Har du frågor? Hör av dig till oss!

Lån och lånetid

Lånetiden varierar beroende på typ av medier. Återlämningsdatum får du besked om när du lånar.
Vid reservationskö på fler än 3 vid utlåningstillfället blir lånetiden 14 dagar på tryckta böcker och ljudböcker för vuxna.
Du har ansvar för utlånat material till dess att lånet är avregistrerat. Skadas eller försvinner det du lånat måste du ersätta detta.

Försenade lån

Om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid måste du betala en övertidsavgift. Dröjer det med återlämningen, skickar vi en påminnelse. Lämnar du trots detta inte tillbaka det du lånat, får du en räkning på kostnaden för detta. Lämnar du tillbaka det du lånat, behöver du endast betala övertidsavgiften samt en administrativ avgift på för närvarande 25:-. Ej reglerade skulder lämnas vidare till inkasso. Har du böcker och andra medier hemma för länge eller på annat sätt inte följer reglerna, spärras ditt lånekort. Spärren hävs så snart skulden reglerats.

Registrering

De böcker och andra medier du lånar eller beställer dataregistreras. Uppgifterna är skyddade. Uppgifterna ligger kvar i registret i ett dygn efter återlämning, därefter raderas uppgifterna.
Orsaken till att uppgifterna ligger kvar under ett dygn är att biblioteket ska ha möjlighet att spåra material som inte har blivit återlämnat i ett fullständigt skick. Det är endast det du har hemma för tillfället, det du beställt eller det som återlämnats inom ett dygn som finns i dataregistret. Har du skulder till biblioteket, finns också dessa i registret.

Lånekortet - en värdehandling

Lånekortet är en personlig värdehandling och du har ansvar för allt som lånas på ditt kort. Har du gett ditt barn möjlighet att få ett lånekort, är du som målsman ansvarig för det som lånas på kortet. Om du förlorar lånekortet, ska du anmäla det till biblioteket så fort som möjligt. Kortet spärras då och därmed förhindras att någon annan använder det.
Förlorar du ditt lånekort, måste du betala en avgift för att få ett nytt.

Behandling av personuppgifter - PuL

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204), PuL, all behandling av personuppgifter. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot att de personuppgifter de lämnar till biblioteket, behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten.
De personuppgifter som behandlas är namn, adressuppgifter och personnummer. Biblioteken behöver registrera sådana uppgifter för att kunna fullgöra sitt avtal med låntagaren.
Uppgifterna används bland annat för registrering av beställningar och lån samt för statistik.
Vill du få information om dina egna personuppgifter som Alingsås bibliotek behandlar, kan du begära det skriftligt hos Alingsås bibliotek. Anser du att uppgifterna är felaktiga, har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.
Begäran om information eller rättelse kan göras skriftligt på adress: Alingsås bibliotek, 441 81 Alingsås

Avgifter på Alingsås bibliotek

Lånekort: första kortet gratis

Ersättningskort: vuxen 25 kr, barn 10 kr

Reservationer: fjärrlån bok 10 kr, fjärrlån tidskriftsartikel 50 kr

Övriga gratis.

Fjärrlån för nya svenskar från Internationella biblioteket är också gratis.

Alla beställningar som inte hämtas ut kostar dock 10 kr.

Övertidsavgifter

Vuxenmedier 10 kr/vecka
Max 50 kr/media, max 200 kr/lånetillfälle

9-dagarslån 5 kr/dag

14-dagarslån 10 kr/dag

Spelfilm 10 kr/dag

Meddelandeavgift

25 kr för utsänd räkning, gäller även barnböcker

Förstört/förkommet material

Förlorade eller förstörda böcker och andra medier ersätts enligt schablonpris

Vuxenbok 300 kronor

Barnbok 200 kronor

Pekbok 100 kronor

CD-skiva 200 kronor

Tidskrift 50 kronor

Övriga medier och svårersättligt material ersätts med den faktiska kostnaden för återanskaffning.

Ersättningen kan betalas i bibliotekets reception innan räkning skickats ut.

Betalda räkningar återbetalas inte, även om mediet återlämnas.

Räkningar, inkasso

Räkningar som inte betalas skickas till inkasso. Då tillkommer även expeditionsavgift och inkassokostnad.

Lånekortet spärras för enskilda personer vid en skuld på 200 kr.