Ett gytter av papper ett uppslaget skrivblock. Bild: Stephhxbby ©

För dig som studerar

Student? På Kulturhusets vuxenavdelning finns läsplatser och grupprum.

Vi är gärna en resurs för dig som studerar.

Alingsås bibliotek köper in viss efterfrågad kurslitteratur på basnivå. Däremot köper vi inte kurslitteratur som finns att tillgå i elektronisk form vid ditt lärosätes bibliotek.

Vi har 3 grupprum samt många läsplatser om du vill sitta och studera på biblioteket.

På biblioteket kan du även surfa gratis och göra utskrifter.

Boka grupprum

Kulturhuset har tre grupprum som går att boka under bibliotekets bemannade öppettider. Du kan endast ha en bokning åt gången.

Här kan du boka kulturhusets grupprum.

Kurslitteratur

Lånetiden för vår kurslitteratur är 14 dagar.

Om du saknar en viss bok, som vi inte har, går det bra att lämna ett önskemål via vår bibliotekskatalog.

Då undersöker biblioteket möjligheten att köpa eller låna in materialet.

 

Tidnings-/tidskriftsartiklar

Du kan söka artiklar i artikeldatabaser på biblioteket. Det finns två typer:

  • Fulltextdatabaser -  Retriever/Mediearkivet, här kan du läsa artiklarna direkt på skärmen. (endast tillgänglig via bibliotekets datorer)
  • Referensdatabaser - EBSCO HOST här får du hänvisningar till var artikeln finns att läsa. Om du hittat en intressant artikel i databasen, skriv upp tidskriftens namn, utgivningsår, nummer och sidangivelse. Gå därefter till bibliotekets katalog för att se om biblioteket har den tidskrift som artikeln finns i.

Faktadatabaser

NE och ALEX - uppslagsverk och författarlexikon som du kan ha användning för som student.

Biblioteket har abonnemang på dessa och de är sökbara från bibliotekets datorer men även hemifrån med hjälp av ditt lånekortsnummer. Se fliken "Databaser" för mer information.

Biblioteket har även en tjänst (dagstidningar/tidningar) som heter Pressreader, information om denna hittar du under fliken "Tidningar på nätet"

 

Extern biblioteksservice

Högskole- och universitetsbiblioteken har en speciell service som riktar sig till distansstuderande.

Den innebär att kurslitteratur skickas per post direkt hem till dig från den högskola eller universitet, varifrån studierna bedrivs.

Ofta har du som studerande även tillgång till relevanta databaser via ditt universitets- eller högskolebibliotek.

Kontakta ditt högskole- eller universitetsbibliotek för ytterligare information.