Bild: Stephhxbby ©

För dig som studerar

Student? På Kulturhusets vuxenavdelning finns läsplatser och grupprum.

Vi är gärna en resurs för dig som studerar. Alingsås bibliotek köper in viss efterfrågad kurslitteratur på basnivå. Däremot köper vi inte kurslitteratur som finns att tillgå i elektronisk form vid ditt lärosätes bibliotek. Vi har 3 grupprum samt många läsplatser om du vill sitta och studera på biblioteket.

Boka grupprum

Här kan du boka kulturhusets grupprum.

För närvarande är max 1 person/rum

Kurslitteratur

Lånetiden är 14 dagar. Om du saknar en viss bok går det bra att lämna ett önskemål via vår bibliotekskatalog. Då undersöker biblioteket möjligheten att köpa eller låna in materialet.

Du kan söka information och artiklar i någon av de databaser biblioteket har tillgång till.

Tidnings-/tidskriftsartiklar

Du kan söka artiklar i artikeldatabaser på biblioteket. Det finns två typer:

  • Fulltextdatabaser - här kan du läsa artiklarna direkt på skärmen.
  • Referensdatabaser - här får du hänvisningar till var artikeln finns att läsa. Om du hittat en intressant artikel i databasen, skriv upp tidskriftens namn, utgivningsår, nummer och sidangivelse. Gå därefter till bibliotekets katalog för att se om biblioteket har den tidskrift som artikeln finns i.

Faktadatabaser

Det finns både gratis och avgiftsbelagda databaser på nätet som du kan ha användning för som student. Biblioteket har abonnemang på ett antal databaser, till exempel NE, ALEX författarlexikon, Global Grant-fonder och stipendier, PressReader  med mera. Dessa är gratis sökbara från bibliotekets datorer och några även hemifrån med hjälp av ditt lånekortsnummer.  Ofta har du som studerande även tillgång till andra relevanta databaser via ditt universitets- eller högskolebibliotek.

På biblioteket kan du även boka dator eller göra utskrifter.

Extern biblioteksservice

Högskole- och universitetsbiblioteken har en speciell service som riktar sig till distansstuderande. Den innebär att kurslitteratur skickas per post direkt hem till dig från den högskola eller universitet, varifrån studierna bedrivs. Kontakta ditt bibliotek för ytterligare information.