Aktuella utställningar

Vattenspeglingar

För sin överlevnad är människan beroende av vatten. Vi måste ju alla dricka.

Teknisk utveckling har också gjort det möjligt att leda in vatten direkt i våra bostäder. Men vi människor använder även vatten till att leka i och njuta av. Vatten har också sedan tusentals år använts i olika ritualer och i äldre tid trodde människor att det i sjöar och vattendrag levde övernaturliga väsen.

Hur har Alingsås kommuns förhållande till vatten sett ut? Hur gick det exempelvis till när alingsåsarna fick vatten och avlopp? Hur är det idag? I utställningen berättas om viktiga skeenden i Alingsås kommuns vattenrelaterade historia, nutid och framtid.

 

Bland bomullsbalar och kritpipor - I magasinet på Alströmers tid

Alströmerska magasinet - dagens museibyggnad - uppfördes år 1731 som lagerhus åt Alingsås manufakturverk i vilket det förvarades olika råmaterial och färdiga varor från verkstäderna. 

Utställningen berättar om det manufakturverk som etablerades av Jonas Alströmer under 1720-talet. Vad tillverkades? Vad fanns det för verkstäder? Vilka människor arbetade där? Den sceniska gestaltingen är uppbyggd i den enda kvarvarande byggnaden från den tiden och utställningsmiljön betonar rummets historia som magasin.

 

Tillbaka till forntiden

Vad finns det för fornlämningar kring Alingsås och vad är det för föremål som hittats? Hur har människor begravts under forntiden och hur var det nu med den där bronsskatten? I Tillbaka till forntiden har Alingsås museum ställt samman en utställning baserad på de egna samlingarna.