En vit kaffekopp och en uppslagen bok

Om Alingsås bibliotek

Läsning, kunskapsinhämtande, internet och hjälpmedel - biblioteken är en resurs för alla boende i kommunen - och besökare.

Länk till biblioteksplan för Alingsås kommun och trivselregler finns längst ner på sidan.

Prioriterade grupper

Bibliotekens verksamhet styrs av bibliotekslagen och de uppdrag vi får av kultur- och utbildningsnämnden. Prioriterade målgrupper är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska samt personer med funktionsvariation.

Alla ska känna sig välkomna och tillgänglighet och delaktighet är honnörsord som vi vill ska prägla besökarens upplevelse och vårt förhållningssätt.
 

Bibliotekets historia

Alingsås bibliotek är ett av landets äldsta folkbibliotek. Detta kan vi tacka major Claes Adelsköld för, som år 1905 donerade 21 000 kronor så att en läsestuga kunde öppnas. Läsestugan var tillgänglig för allmänheten och låg i en förhyrd lägenhet på Norra Strömgatan 38. Det fanns tillgång till tidningar samt ett bokförråd på ett femtiotal band, men böckerna fick endast läsas på plats.

1912 öppnades biblioteket för allmän bokutlåning och samtidigt fick man det första statliga bidraget i form av böcker till ett värde av 400 kronor. Man hade då nära 1 000 böcker i biblioteket, som hade fått namnet Adelsköldska folkbiblioteket. Samma år erbjöd sig Anna Norlander att hjälpa till med skötseln av biblioteket och detta kom hon att göra i 37 år.

1920 flyttade biblioteket till Alströmerska magasinet. Under denna tid kunde det bli dyrt att låna böcker, då det 1935 fastställdes en straffavgift på 2 öre/dag och bok för ”försumliga låntagare”.

1939 gick flytten till Lilla torget 3 och 1949 ändrade biblioteket namn till Alingsås Stadsbibliotek. Den 21 februari 1962 var det dags att flytta än en gång. Då invigdes 500 kvadratmeter stora lokaler i nya polishuset.

Biblioteket var dock redan efter fyra år tvunget att på nytt se sig om efter nya lokaler. I samband med förstatligandet av åklagare, polis- och exekutionsväsendet krävde polisen ökade lokalutrymmen. 1967 flyttades biblioteket till det då nya Sparbankshuset vid Bankgatan och det invigdes under högtidliga former den 6 maj samma år. En tillbyggnad skedde 1984 – 85 och biblioteket växte då med 600 kvadratmeter.

2003 byggdes biblioteket om och i januari 2004 invigdes Alingsås Kulturhus. Arkitekten var Kenneth Abelson, Avista, Göteborg.

Under arbetet med den aktuella ombyggnaden 2015-16 samarbetade fastighetsägaren och vi med Bornstein & Lyckefors arkitekter samt Aoki ad-byrå, båda Göteborg. Vårt nyrenoverade kulturhus invigdes den 17 juni 2016.

Biblioteksplan för Alingsås kommun