Låneregler för biblioteken i Alingsås kommun

Med ett kulturhuskort kan du låna på biblioteken i Alingsås, Sollebrunn och Ingared.

Värdehandling

Kortet är en personlig värdehandling. Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort. Om du förlorar kortet, kontakta biblioteket så snart som möjligt så att kortet kan spärras. Föräldrar ansvarar för barnens kort och allt som lånas på dem, tills barnet fyllt 18 år.

Personuppgifterna hanteras i enlighet med GDPR.

Lånetid

Sista återlämningsdag står på lånekvittot. Lånetiden kan variera. Du kan också kontrollera lånetiden och göra omlån via vår onlinekatalog.

Om ingen står i kö på det du lånat kan du låna om max tre gånger. Du ansvarar för lånet tills det du lånat är återlämnat och avregistrerat. Skulle det du lånat skadas eller försvinna får du ersätta det.

Beställningar

Fjärrlån 10 kr per beställning
Samtliga beställningar som inte hämtas kostar 10 kr

Försenade lån

Om du lämnar tillbaka eller lånar om böcker efter sista återlämningsdatum måste du betala en avgift.

Försenade lån 10 kr per media och vuxenmedia påbörjad vecka
9-dagarslån 5 kr per bok och dag
14-dagarslån 10 kr per bok och dag
Spelfilm 10 kr per film och dag

Fakturaavgift 25 kr

Förlorade eller förstörda böcker och andra medier ersätts enligt schablonpris.

Vuxenbok 300 kr
Barnbok 200 kr
Pocketbok 100 kr
Pekbok 100 kr
CD 200 kr
Tidskrift 50 kr

Övriga medier och svårersättligt material ersätts med kostnad för återanskaffning.