Låneregler för biblioteken i Alingsås kommun

Lånekort

Med ett lånekort kan du låna på biblioteken i Alingsås, Sollebrunn och Ingared.

Lånekortet ger dig också tillgång till meröppet på alla bibliotek i kommunen (gäller ej barn)

Värdehandling

Kortet är en personlig värdehandling. Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort. Om du förlorar kortet, kontakta biblioteket så snart som möjligt så att kortet kan spärras.

Föräldrar ansvarar för barnens kort och allt som lånas på dem, tills barnet fyllt 18 år.

Personuppgifterna hanteras i enlighet med kommunens GDPR-policy

Lånetid

Sista återlämningsdag finns på ditt lånekonto. Lånetiden kan variera. Du kan också kontrollera lånetiden och göra omlån via vår onlinekatalog. Vi kan inte garantera att övertidsvarningar och påminnelser når dig. 

Om ingen står i kö på det du lånat kan du låna om max fem gånger. Du ansvarar för lånet tills det du lånat är återlämnat och avregistrerat. Skulle det du lånat skadas eller försvinna får du ersätta det.

Reservationer och fjärrlån

Att göra reservationer på material som finns på biblioteken i Alingsås kommun är gratis. 

Fjärrlån 11 kr/beställning

Försenade lån

Om du lämnar tillbaka eller lånar om böcker efter sista återlämningsdatum måste du betala en avgift.

 • Vuxenmedia  11 kr per media påbörjad vecka
 • 9-dagarslån     5 kr per bok och dag
 • 14-dagarslån 11 kr per bok och dag
 • Spelfilm         11 kr per film och dag

Böcker och annan media som är kraftig försenade, borttappade eller förstörda ersätts, se nedan.

Ersättning av media (2024)

 • Vuxenbok   331 kr
 • Barnbok     220 kr
 • Pocketbok  111 kr
 • Pekbok       111 kr
 • CD              220 kr
 • Tidskrift      55 kr

Övriga medier och svårersättligt material ersätts med faktisk kostnad för återanskaffning. 

 

Första lånekortet är alltid gratis, ersättningskort kostar

 • Vuxen  28 kr/st
 • Barn     11  kr/st