Månadens boktips

Barn |

Unga Vuxna |

Vuxna |

September 2021

 

Vuxna

Kustobservationer - Anna Fock

Tusen månar - Sebastian Barry

Liis lever ett rastlöst liv i Tallinn. Hon
valde att inte flytta med sin stora kärlek
Madis till Filippinerna, men var det ett
riktigt val? I Kustobservationer får vi följa
Liis när hon tar arbete på Sverigefärjan,
när hon besöker punkkonserter och
sunkiga barer. Relationen med bästa
vännen Lisanne sätts också på prov.
Främst är det person- och
miljöskildringarna som gör att den här
boken skiljer sig från andra
relationsromaner. Anna Focks karaktärer
är sällsynt levande och trovärdiga.

Tiden och platsen är 1870-talets
Tennessee. Winona är en ung kvinna
som adopterats av de tidigare
soldaterna Thomas McNulty och John
Cole. Som Lakotaindian äger hon
inget människovärde utanför
familjekretsen, utan riskerar ständigt
att bli utnyttjad och utsatt för våld.
Men romanen Tusen månar skildrar
Winonas styrka och unika
personlighet, samt hennes kamp
både med yttre hot och sitt eget
ursprung. Den irländske författaren
Sebastian Barrys roman återger en
märklig och djupt mänsklig historia.