Gammal miljö. Stora torget Alingsås.

Samlingar

Alingsås museums samlingar
Museets föremålssamlingar, bildarkiv och dokumentarkiv är resultaten av en av museets uppgifter; att samla, vårda och bevara ett historiskt material. Materialet berättar om människan och hennes levnadsförhållanden och livsvillkor under olika tider i Alingsås kommun. Ett historiskt material för samtiden och för framtiden.

På Digitalt museum kan du söka i delar av museets databas. Där publicerar vi allteftersom nytt material. Syftet är att göra kunskap tillgänglig och väcka nyfikenhet för Alingsås historia.

Vill du besöka oss för att på egen hand studera ett material behöver du maila oss för att boka en tid samt berätta vad du söker efter.

Gåvor till museets samling
Alingsås museums samling växer årligen tack vare gåvor från allmänheten.

Våra insamlingsområden är föremål, fotografier och arkivhandlingar med en tydlig koppling till Alingsås kommun samt företag och personer som varit aktiva här.

Beställning av fotografier och dokument.
Digitalt museum kan du utan kostnad ladda ner lågupplösta bilder. Kontakta oss om du inte hittar det du söker eller vill ha en bild i bättre upplösning.

Kostnader:

Redan skannat foto/dokument i högupplöst format     552 kr

Skanning av foto/dokument i högupplöst format        1.656 kr 

Priser inklusive moms.

Visning av samlingarna
Allmän visning, max 15 personer                             552 kr

Anpassad visning, max 15 personer                       1.103

 

Angivet pris gäller per timma och inkluderar moms.

Avbokning sker senast 2 arbetsdagar före visningsdagen, annars debiteras hela kostnaden.

Kontakta oss
Monica von Brömsen, arkivintendent
monica.von.bromsen@alingsas.se

Frida Lönnberg, föremålsintendent
frida.lonnberg@alingsas.se