Offentlig konst i Alingsås

Runtom i Alingsås finns offentlig konst och på de här sidorna presenteras några av verken som ägs och förvaltas av kommunen. Kanske har du gått förbi något av dem och undrat över det? Eller kanske har du aldrig noterat det men nu får upp ögonen?

Ett konstverk kan väcka frågor och känslor hos betraktaren, snarare än att ge svar på det redan kända eller förutsägbara.

Offentlig konst kan bli orienteringspunkter och mötesplatser i stadsrummet. Konsten kan bryta upp det rationella och planerade i vårt gemensamma rum och istället skava och ställa frågor, försköna eller berätta något om vår historia eller samtid.

Offentlig konst kan ge karaktär och egenart åt byggnader, gator och torg och den blir med tiden till historiska minnesmärken. Den konst som skapas idag kommer i framtiden – likt årsringarna på ett träd – spegla det samhälle som vi varit med om att förverkliga. Likaså speglar äldre konst sin tid och ger oss inblickar och nycklar till historien.

Den offentliga konsten är åtkomlig för många och konstverken är ofta placerade på platser med stor genomströmning. För det är här – i det gemensamma rummet – som flest invånare faktiskt kan möta konsten.

 

Förteckningen med konstverk samt information om konstverken uppdateras löpande.

 

Offentliga konstverk


Med handväskan som vapen

Våren

Vem får sättas på piedestal

Jonas Alströmer

Den magiska ormbunken

Prinsessan Hapunda

Cosmic Love

Twisted Sisters

Speglingar

Vattenbäraren

Grekiska fester

Påfågel

Lek med boll

Rum för vindar

Treklang

Komposition

Hjortar

Citron

Kajor

Lekande barn