Månadens boktips

Barn |

Unga Vuxna |

Vuxna |

 

För fler boktips så kom till vårat program Böcker till kaffet som hålls första onsdagen varje månad kl. 11.

Datum: 2/9, 7/10, 4/11 & 2/12.