Månadens boktips

Barn |

Unga Vuxna |

Vuxna |

 

För fler boktips så kom till vårat program Böcker till kaffet som hålls första onsdagen varje månad kl. 11.

Datum: 5/2, 4/3, 1/4, 6/5 & 3/6