Månadens boktips

Barn |

Unga Vuxna |

Vuxna |

 

För fler boktips rekommenderar vi vår programpunkt 

Böcker till kaffet

som hålls första onsdagen varje månad kl. 11.00

Datum hösten 2021: 1/9, 6/10, 10/11 och 1/12