Månadens boktips

Barn |

Unga Vuxna |

Vuxna |

 

För fler boktips rekommenderar vi vår programpunkt 

Böcker till kaffet

som hålls "första" onsdagen varje månad kl. 11.00

Datum våren 2022: 9/2, 2/3, 6/4 och 4/5