Bild: Per Karlsson

Om Palladium

Palladium har haft mängder av artister på scen, både kända och okända, stora och små, som berört sin publik.

Palladium är en omtyckt lokal av både artister, arrangörer och publik. I Palladiums uppdrag ingår att både arrangera egna program och dessutom att hyra ut till andra arrangörer av offentliga program.

Bild: Per Karlsson

Filmfestivaler, rockmusik, musikkårer och teaterföreställningar har fyllt huset med toner, känslor och uttryck. Bland några återkommande arrangörer finns Alingsås musikteatersällskap, Alingsås krönikespel, Alingsås filmstudio, Musikkåren kamraterna och Alingsås teaterförening.

Stått på scen

Under åren har många kända ansikten dykt upp på Palladiums scen, bland annat: Bodil Malmsten, Magnus Betnér, Soran Ismail, Özz Nûjen, Anna Ternheim, Robin Paulsson, David Batra, Måns Möller, Torgny Lindgren, Maj Fant, Carl-Einar Häckner, Weeping Willows, Stefan Andersson, Pernilla August, Björn Gustafson, Allan Edwall, Rikard Wolff, Jonas Gardell, Anna Mannheimer, Loa Falkman och Lasse Kronér.

Palladiumhuset, historik

Palladiumhuset, som även kallades Hantverkshuset, uppfördes 1923-1924 på uppdrag av Alingsås Fabriks- och Hantverksförening. Huset ritades av arkitekt Karl M Bengtsson, som även ritat Millesgården, Lorensbergsteatern och Sjöfartsmuseet. Som information till eftervärlden ombads borgmästare Elis Zimdahl lägga ned en kopparlåda med handlingar och dokument i husets grundstomme.

I Hantverkshuset fanns en teatersalong med 485 sittplatser, stor scen med orkesterdike, ett förstklassigt filmapparatrum samt magasin och klädloger. Vid den pampiga invigningen av Alingsås Nya Teater den 29 augusti 1924 spelades Bröllopet på Ulfåsa. Teatern ansågs då vara landsortens modernaste Thaliatempel. 

Teatersalongen hyrdes ut som biograf och första filmen (David Copperfield) visades den 2 september 1924, bara några dagar efter invigningen av teatern. Biografen i Hantverkshuset annonserades med namnet Palladium, ett namn som snart blev ett populärnamn för huset på Nygatan 18.

Fabriks- och Hantverksföreningen bildade 1925 ett fastighetsbolag, Alingsås Fastighets AB, med ansvar för Hantverkshusets förvaltning och ägande. Alingsås Fastighets AB är än i dag ägare av Palladiumhuset, men med Tempelriddareorden som ny huvudägare sedan 1951.

Teaterverksamheten i Hantverkshuset minskade efter de första åren, medan intresset för bio ökade. Första ljudfilmen i Palladium visades den 19 november 1930 – operettfilmen Rio Rita. Teatersalongen moderniserades 1942 för att i huvudsak användas som biograf. Det stora scenutrymmet med kulissförråd avskärmades med en ny vägg – kvar blev en mindre scen och en fast filmduk. Saga-biografen hade då tagit över Palladium och drev under många år de tre biograferna i Alingsås - Saga, Palladium och Röda Kvarn. Ny ägare tog över Palladium 1974, men biografernas storhetstid var nu över. Palladiumbiografen upphörde 1985.

Alingsås Fastighets AB behövde lösa problemet med en tom biosalong, samtidigt som Margaretas Matsalar en trappa upp hade upphört med sin verksamhet. Dåvarande museichefen Per-Henrik Rosenström agerade för att kommunens kulturnämnd skulle ta över Palladium, vilket också blev resultatet efter förhandlingar och politiska beslut. Nu utökades scenen till samma storlek som från teatertiden, stolar byttes ut och antalet platser minskades till 260 st. Även konsthallen och administrativa lokaler för museets personal kunde flytta till Palladiumhuset, efter ombyggnad av Palladiums entré och lokaler en trappa upp. Den 19 september 1987 återinvigdes Palladium, stadens nya kultursalong, till jazziga toner.

2013 blev Palladium en del av Alingsås kulturhus. Några år innan hade konsthallen och museets administration flyttat från Palladiumhuset. Kvar finns Palladiumsalongen med tillhörande loger och teknikutrymmen.

Palladium har genom åren spelat en dominerande roll i Alingsås kulturliv, och har som ambition att fortsätta fylla denna ärofulla funktion.   

 

 

Erik Kjellberg / 2022-02-28

Bifogade filer