Ola Åstrand, 2010

Om Alingås konsthall

Bild: Ola Åstrand, utställning 2010

 

Alingsås konsthall har en bred verksamhet med ett rikt utbud av engagerade och intressanta samtidskonstutställningar, som visar på den mångfald som finns inom konsten idag.

Alingsås konsthall strävar efter att öka intresset och kunskapen om samtidskonsten. Konsthallen skall visa utställningar med både lokala, nationella och internationella konstnärer.

Verksamheten är experimentell och gränsöverskridande. Vi vill skapa och ge förutsättningar för nya tankar, idéer och udda utställningsprojekt. Konsthallen vill ge plats för det oförutsedda, genom att föra samman olika världar och intressen inom konsten och samhället.

Konsthallen är också en mötesplats för livliga diskussioner och seminarier, och fungerar som en rum för spännande projekt som sker utanför byggnaden.

Konsthallens ateljé

I konsthallens ateljé finns utrymme för kreativt skapande på många olika nivåer: olika programarrangemang, workshops, gör-det-själv för alla intresserade. Här genomförs även pedagogisk verksamhet som en del av konsthallens skolprogram.

Historia

Alingsås konsthall som institution har funnits sedan 1960-talet och under många år var verksamheten förlagd i Nolhaga slott. År 2004 invigdes konsthallen i nya lokaler i Alingsås kulturhus på Södra Ringgatan 3. Under 2015 stängdes konsthallen tillfälligt då Alingsås kulturhus totalrenoverades. 17 juni 2016 återöppnade konsthallen med ny placering i anslutning till entréplan i Alingsås kulturhus.