Talböcker och egen nedladdning

Böcker kan läsas på många sätt.  Du kanske vill lyssna på en taltidning eller läsa punktskrift.
Vi på biblioteket hjälper dig gärna!

Under kortare eller längre perioder kan det vara så att du behöver hjälpmedel för att läsa. Då kan biblioteket erbjuda följande:

 • Storstil (böcker med extra stor stil)
 • Punktskrift
 • LL-böcker (Lättlästa böcker)
 • Talböcker
 • E-böcker

Du kan titta på korta informationsfilmer om bibliotekets anpassade media här.

Talböcker

 • Talböcker är böcker som är inlästa på cd-rom, så kallade DAISY. Talböcker finns också för egen nedladdning till mobiltelefon, dator eller surfplatta.
 • Talböcker är avsedda för dig med synskada, dyslexi eller annan funktionsnedsättning. Det kan också gälla dig som är långtidssjuk.
 • Biblioteket har en talboksavdelning med romaner, deckare, faktaböcker och biografier.
 • Om du önskar en särskild titel så kan biblioteket ladda ner talboken från Myndigheten för tillgängliga medier.

Låna talböcker

För att bli talbokslåntagare krävs att man har svårt att läsa tryckt text på grund av synskada, dyslexi eller annan funktionsnedsättning eller att man är långtidssjuk. Ta kontakt med oss på biblioteket så kan vi hjälpa dig.

Det krävs inget intyg för att låna.

Lånetiden för talböcker är 6 veckor. Kan du inte själv ta dig till biblioteket så kan du ringa 0322-61 66 00 för att få böckerna hemskickade. Böckerna skickas portofritt mellan låntagaren och biblioteket.

Daisy

Den inlästa texten i en DAISY-talbok har en uppbyggnad som gör det lätt att hitta i boken. En DAISY-talbok är en cd-romskiva som kan rymma upp till 45 timmars läsning. Den är lätt att hantera. Det går att förflytta sig mellan kapitel. Man kan lägga bokmärken och ändra läshastigheten.

Talböcker - Egen nedladdning

Egen nedladdning är en tjänst för dig som har någon form av läshinder. Den gör det möjligt för dig att ladda ner talböcker direkt till din egen dator, smartphone eller surfplatta. Du kan dygnet runt ladda ner talböcker, var du än är uppkopplad. Du kan enkelt välja vilka böcker du vill läsa och hur många.

Talböckerna laddas ned från Legimus. För att få tillgång till en egen inloggning med möjlighet att ladda ner talböcker behöver du besöka biblioteket och skriva på ett avtal. Du får då även en demonstration av hur nedladdningen går till och vilka upphovsrättsregler som gäller. Barn under 18 år behöver målsmans godkännande. Avtalet för det hittar du här

Böckerna kan laddas ner och läsas offline. Man kan även läsa böckerna från Legimus direkt i webbläsare, dock måste man vara uppkopplad till internet då. Läs mer om Webbspelaren här

Tjänsten är givetvis gratis. Boka tid för registrering i bibliotekets information. Kontakta oss.

Hur lyssnar jag på en talbok?

Dator
För att lyssna på talböcker i din dator behöver du ett läsprogram. Det finns flera olika läsprogram. Läs mer hos MTM.

Appar
Appen Legimus är MTM:s egen app för talboksläsning. Appen fungerar för både talböcker och talböcker med text.

Mp3-spelare
DAISY-talböcker inspelade efter 2002 går också att lyssna på i vanlig mp3-spelare men man kan då inte använda de läsfunktioner som är unika för DAISY.

DAISY-spelare
Man kan man låna en daisy-spelare via biblioteket under en period på 6 veckor för att pröva. Man kan också få spelaren som synhjälpmedel eller köpa av återförsäljare.
 

Vad är skillnaden mellan talbok och ljudbok?

Talböcker och ljudböcker är liknande typ av produkt, det vill säga en inläst bok. Men det finns stora skillnader i användningsområden och tillgänglighet.

 • Talböcker produceras enbart av titlar med talbokstillstånd av MTM (Myndigheten för tillgängliga medier), och lånas endast ut till personer med läshandikapp. Ljudböcker produceras kommersiellt av olika bokförlag och finns att köpa för alla i bokhandeln.
 • Talböcker får bara lånas ut via bibliotek till vissa grupper: synskadade, långtidssjuka, konvalescenter, rörelsehindrade, afatiker, personer med läs- och skrivsvårigheter, personer med utvecklingsstörning, hörselskadade. Även tillfälligt funktionshindrade har rätt att låna talböcker under den tid behov finns. Detta regleras också i upphovsrättslagen samt i ett avtal med Författarförbundet.
 • Talböcker kan inte köpas av enskilda personer.
 • Den som producerar en talbok behöver inte ha upphovsmannens tillstånd men upphovsmannen skall meddelas. Upphovsmannen får en ersättning.
 • En talboksinläsning måste överensstämma med originalet, som ska vara ett utgivet verk.
 • Om boken finns inläst som ljudbok, som motsvarar originalet, får man inte framställa eller kopiera verket som talbok.

Ljudböcker

 • En ljudbok är en inläst bok och den lagras på cd, cd-rom eller annat ljudmedium.
 • Ljudboken följer vanliga upphovsrättsliga lagar. Den produceras med upphovsmannens tillstånd och royalty utgår.
 • Oftast är ljudboken kommersiell, men den kan också vara utgiven av en organisation som skänker bort den.
 • Ljudböcker behöver inte överensstämma med originalet. Förkortningar, omkastningar av kapitel samt urval som inte motsvarar en tryckt bok kan förekomma.
 • Ljudböcker kan köpas och lånas av alla. Ljudböcker får inte kopieras på biblioteken.

 

Punktskrift
Biblioteket har ett litet antal punktskriftsböcker på Äppelhyllan på bibliotekets barnavdelning. Vi skickar gärna efter punktskriftsböcker från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. En del av punktskriftsböckerna har upphöjda, taktila bilder.

Läs mer på MTM.