Att göra

Det händer mycket på Alingsås kulturhus! Här är programmet - välkommen!

De flesta programarrangemang på Alingsås kulturhus är gratis. Se information vid respektive programpunkt. Under pågående pandemi, då vi behöver ha kontroll på antalet deltagare, kommer en bokningsavgift att läggas på i första hand vuxenprogram på 20:-. Denna tas ut vid biljettköpet.

 

november 2020

december 2020

januari 2021