Månadens boktips

Barn |

Unga Vuxna |

Vuxna |

September 2020

 

Vuxna

Får jag följa med mig hem? – Marie Aubert

Göra gott – Trude Marstein

Nio noveller på sammanlagt hundra
sidor. Marie Aubert behärskar det korta
formatet till fullo och de här texterna är
explosivt laddade med längtan, sorg,
kärlek, förtvivlan och hopp. Kan man
ljuga sig till kärlek? Varför ska jag alltid
vara den som längtar? Tunga
mininoveller om svåra livsval och den
eviga jakten på lycka och kärlek.

Den här boken börjar på en myllrande
femtioårsfest från vilken jubilaren själv
avviker. Sedan får vi följa över hundra
olika människor som berättar om en
kort episod i sina liv.
Berättarperspektivet skiftar alltså
ständigt och vi får följa dessa livsöden
under knappa två dygn innan vi åter
hamnar på den där femtioårsfesten.
Vad var det som hände egentligen?
Imponerande skrivet. Oavbrutet
spännande läsning.