Alingsås museum

Museet - från forntid till samtid

Boka visning för din klass

Alla skolor från förskoleklass till vuxenstudier kan boka kostnadsfria visningar med museets pedagog.

Visningen anpassas efter gruppens ålder och behov. 

Tider: 8:30-16:00. Tidsåtgång för en visning ca 45 min. 

Skicka förfrågan om tid, ange årskurs och antal elever till:  ylva.sillen@alingsas.se

 

Under vårterminen 2023 visas tre olika utställningar:

Bland bomullsbalar och kritpipor, om Alingsås manufakturverk som startades av Jonas Alströmer på 1720-talet. Museibyggnaden var då magasin för textila material och produkter. Företaget var beroende av statligt stöd men också av de kunniga utländska yrkesmän som lockades hit. Men hur var det med Alströmer och potatisen? Och hur var det egentligen att leva i en tid då både vuxna och barn behövde arbeta för sitt uppehälle? 

I visningen kan vi  röra oss fram till samtid och diskutera hur vi ser på sociala villkor och barns rättigheter idag. Detta kan knytas till teman om FN:s barnkonvention eller Agenda 2030. 

 

Vattenspeglingar  är en utställning som spänner över dåtid, nutid och framtid, helt enkelt för att vatten är nödvändigt för oss människor. Med utgångspunkt från olika nedslag i Alingsås historia ser vi vattnets betydelse: regnet som får grödor att växa, forsen som kan användas som kraftkälla, vattenledningar till hushållen som förbättrar levnadsstandarden och dessutom sjölivets nöjen.

För de yngre årskurserna passar utställningen bra för att göra jämförelser mellan "nu och då".

För samtidsanknytning kan vi här diskutera innebörden och vikten av mål 6 i Agenda 2030: Rent vatten och sanitet för alla.

 

Tillbaka till forntiden visar föremål ur museets samlingar från stenålder, bronsålder och järnålder. Fornfynd som ger oss ledtrådar till människor som levt för tusentals år sedan. Vid guidad visning kan man få känna på en äkta stenyxa och fundera över hur den kan ha använts. I utställningen finns kopior av två föremål från den stora bronsskatten som hittades utanför Alingsås 2021, en spännande historia att ta del av!

För mer information om utställningarna se://www.alingsaskulturhus.se/alingsas-museum

 

 

Information

Var: Alingsås museum Visa på karta