Sisterhood, Saadia Hussain, bilden är beskuren
15 juni – 31 augusti
Alingsås konsthall

Systerskap, fyrhus och frihet

  – verk ur Alingsås kommuns konstsamling 2021-2023

Välkommen till en utställning där vi presenterar de konstverk som köpts in till Alingsås kommuns konstsamling de senaste åren efter ett uppehåll av inköp under tolv år. 

Konstnärer: Katarina Fornell, Ludvig Helin, Saadia Hussain, Hanna Ivy Iveslätt, Eric Magassa, Mija Renström, Linda Spåman, Toxoplasma (Akay & Olabo) och Lotta Törnroth.

Samtliga konstnärer har ställt ut i konsthallen under de senaste åren. De har delat berättelser om inre och yttre landskap, om kärleken till havet och sirliga blommor, om relationer, magi och hantverk, identitet och dess koppling till minnen och platser, samt gett oss 100% vardagsdramatik.

Konsten i kommunens konstsamling tillhör invånarna i Alingsås kommun och tillgängliggörs genom att placeras i olika kommunala verksamheter såsom skolor, äldreboenden och andra gemensamma platser. Alla, oavsett vem man är, ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö. Med jämna mellanrum presenteras också konsten för en bredare allmänhet genom en utställning i konsthallen.

Konsten bidrar till gestaltningen av den offentlig miljön i kommunen, den medverkar till att skapa mötesplatser och platser för reflektion och diskussion. Konsten ger oss perspektiv och kan leda oss till nya tankar. Konsten problematiserar det vi tar för givet och får oss att reflektera över existentiella frågor som vi inte alltid hittar svaret på.

 

Bakgrund:
Alingsås konstsamling, som består av så kallad lös konst, startade 1956 i samband med att sexton målningar köptes in för donationsmedel till läroverket, numera Alströmergymnasiet. Därefter har konst fortsatt köpas in och placeras. Verken har köpts in för allmänna medel eller för donationsmedel, en del konst har också tillkommit i form av gåvor och i samband med verksamhetsöverlåtelser.

Konstsamlingen består idag av nästan 900 verk vilka förvärvats under åren 1956-2009 samt 2021-2023. Ungefär en tredjedel av konstnärerna är kvinnor och resterande två tredjedelar män.

 

Varmt välkommen på vernissage lördag 15/6!

Utställningen invigs kl 12 av Malin Sultan (S), ledamot i kultur- och utbildningsnämnden. Därefter följer en presentation av utställningen.

Konsthallen håller öppet kl 10-14.

 

foto: Sisterhood, Saadia Hussain, bilden är beskuren

Information

När: 15 juni – 31 augusti, kl 10.00 – 14.00
Var: Alingsås konsthall Visa på karta