Biblioteket för förskolan

Bokkassar

Alla förskolor har möjlighet att beställa en kasse bilderböcker. Böckerna lånas ut på förskoleavdelningens lånekort. Beställning sker via e-post: barnungabibliotek@alingsas.se eller telefon 0322-616601.
Tala om vilken ålder böckerna ska rikta sig till och lämna gärna önskemål på vilka böcker ni vill ha. Lånetiden är 6 veckor. 

Vi meddelar när kassen är klar att hämta på biblioteket.

Kapprumsbibliotek

Varje förskoleavdelning kan låna ett Kapprumsbibliotek. Kapprumsbiblioteket består av 5 kassar
med 5 böcker i varje kasse och lånetiden är 5 månader. Kassarna kan sedan placeras i förskolans kapprum
för utlån till familjerna. Hur utlåningen går till bestämmer respektive avdelning.
Vi har även några kassar med böcker på andra språk än svenska.

Föräldramöten

En barnbibliotekarie kan delta på förskolors föräldramöten. Då pratar vi om vikten av att läsa, presenterar böcker och informerar om biblioteket. 
Skicka förfrågan via e-post till barnungabibliotek@alingsas.se

Sagostunder

Vi har sagostunder på fredagar kl. 10.30 för barn 3-6 år.
Som förskola kan ni komma med 5 barn per avdelning och tillfälle.
Anmäl via e-post till barnungabibliotek@alingsas.se

Temahylla

Det finns en temahylla med bilderböcker inom särskilda ämnen. De handlar om:

 • Barns rättigheter
 • Bokstäver
 • Familjen
 • Färg och form
 • Förr i tiden
 • Genuspedagogik
 • Kompisar
 • Krig och flykt
 • Kroppen
 • Känslor
 • Lantliv
 • Miljö
 • Missbruk pch psykisk ohälsa
 • Samhälle
 • Siffror
 • Skilsmässa
 • Sorg och saknad
 • Titta och hitta
 • Årstider

Lånekort

En förskoleavdelning kan ha ett eget lånekort. På lånekortet kan ni låna böcker till förskolan. 6 veckors lånetid. Endast utlån av barnböcker. Glöm inte att uppdatera avdelningens kontaktuppgifter.

GDPR

I enlighet med reglerna för GDPR önskar vi att era lånekonton
uppdateras. Kontrollera att kontaktuppgifterna för er förskola
stämmer med mobilnummer eller e-post till förskoleavdelningen.
Uppdateringen kan ni göra antingen vid besök på biblioteket eller via telefon.

Välkomna till biblioteket!

Alingsås bibliotek
Barnavdelningen
0322-61 66 01
barnungabibliotek@alingsas.se