Biblioteket för förskolan

Bokkassar

Alla förskolor har möjlighet att beställa en kasse bilderböcker. Beställning sker via e-post, telefon eller via länken.
Lämna gärna önskemål på böcker och vilken ålder böckerna ska rikta sig till. Lånetiden är 6 veckor. 

Böckerna finns att hämta efter samtal från biblioteket.

Kapprumsbibliotek

Varje förskoleavdelning kan låna bokkassar som i sin tur lånas ut till föräldrar. Lånet består av 5 kassar
med 5 böcker och lånetiden är 5 månader. Kassarna kan sedan placeras i förskolans kapprum
för utlån till förskolans föräldrar. Hur utlåningen till föräldrarna sker bestämmer respektive avdelning.
Vi har även några kassar med böcker på andra språk än svenska.

Föräldramöten

En barnbibliotekarie kan delta på förskolors föräldramöten. Då pratar vi om vikten av att läsa, presenterar böcker och informerar om biblioteket. Lämna gärna önskemål om det är något särskilt ni vill att vi gör. Skicka förfrågan via e-post.

Sagostunder

Våra sagostunder är inställda för tillfället, både för allmänhet och förskola.

Vi har sagostunder på fredagar kl. 10.30 för barn 3-6 år.
Som förskola kan ni komma med 5 barn per avdelning och tillfälle.
Ni kan även boka en egen sagostund vid annat tillfälle.
Skicka förfrågan via e-post.

Årets bokskörd

Varje höst bjuder vi in lärare och pedagoger i grundskolan för att ta del av godbitarna ur årets bokutgivning av barnböcker. Håll utkik efter inbjudan på kommunportalen.

Temahylla

Det finns en temahylla med bilderböcker inom särskilda ämnen. De handlar om:

 • Bokstäver
 • Familjen
 • Färg och form
 • Förr i tiden
 • Genuspedagogik
 • Kompisar
 • Krig och flykt
 • Kroppen
 • Känslor
 • Miljö
 • Missbruk pch psykisk ohälsa
 • Samhälle
 • Siffror
 • Sorg och saknad
 • Titta och hitta
 • Årstider

Tjänstelånekort

På ditt tjänstelånekort kan du låna böcker att använda i tjänsten. 6 veckors lånetid men inga omlån. Förskolan/avdelningen kan ha ett eget lånekonto. Detta konto är registrerat på avdelningen, ett mobilnummer skall vara kopplat till kontot, ett omlån via oss för lånade böcker. Endast utlån av barnböcker.

GDPR

I enlighet med reglerna för GDPR önskar vi att era lånekonton
uppdateras. Kontrollera att kontaktuppgifterna för er förskola
stämmer med mobilnummer eller e-post till förskoleavdelningen.
Uppdateringen kan ni göra antingen vid besök på biblioteket eller via telefon.

Välkomna till biblioteket!

Alingsås bibliotek
Barnavdelningen
0322-61 66 01
barnungabibliotek@alingsas.se