Biblioteket för förskolan

Bokkassar

Alla förskolor har möjlighet att beställa en kasse bilderböcker. Böckerna lånas ut på förskoleavdelningens lånekort. Beställning sker via e-post: barnungabibliotek@alingsas.se eller telefon 0322-616601.
Tala om vilken ålder böckerna ska rikta sig till och lämna gärna önskemål på vilka böcker ni vill ha. Lånetiden är 6 veckor. Vi meddelar när kassen är klar att hämta på biblioteket.

Kapprumsbibliotek

Varje förskoleavdelning kan låna ett Kapprumsbibliotek. Kapprumsbiblioteket består av 5 kassar
med 5 böcker i varje kasse och lånetiden är 5 månader. Kassarna kan sedan placeras i förskolans kapprum
för utlån till familjerna.Vi har även några kassar med böcker på andra språk än svenska.

Sagostunder

Vi har sagostunder på fredagar kl. 10.30 för barn 3-6 år. 
Anmäl er avdelning och antal barn via e-post till barnungabibliotek@alingsas.se 

Föräldramöten

Barnbibliotekarierna kan delta på förskolans föräldramöten för att berätta om bibliotekets verksamhet, vikten av att läsa för sitt barn och presentera böcker.
Förfrågan skickas till barnungabibliotek@alingsas.se 

Temahylla

Det finns en temahylla med bilderböcker inom särskilda ämnen. De handlar om:

 • Barns rättigheter
 • Bokstäver
 • Familjen
 • Färg och form
 • Förr i tiden
 • Genuspedagogik
 • Kompisar
 • Krig och flykt
 • Kroppen
 • Känslor
 • Lantliv
 • Miljö
 • Missbruk pch psykisk ohälsa
 • Samhälle
 • Siffror
 • Skilsmässa
 • Sorg och saknad
 • Titta och hitta
 • Årstider

Lånekort

En förskoleavdelning kan ha ett eget lånekort. På lånekortet kan ni låna böcker till förskolan. 6 veckors lånetid. Endast utlån av barnböcker. Glöm inte att uppdatera avdelningens kontaktuppgifter.

GDPR

I enlighet med reglerna för GDPR önskar vi att era lånekonton
uppdateras. Kontrollera att kontaktuppgifterna för er förskola
stämmer med mobilnummer eller e-post till förskoleavdelningen.
Uppdateringen kan ni göra antingen vid besök på biblioteket eller via telefon.

Välkomna till biblioteket!

Alingsås bibliotek
Barnavdelningen
0322-61 66 01
barnungabibliotek@alingsas.se