Affisch med ordet vattenspeglingar i förgrunden, ett rosa högt hus ett tröd och en svart fabriksbyggnad som en siluett med rosa rök ur fabrikens höga skorsten

Utställning: Vattenspeglingar

 

Alingsås museum

Vattnets historia genom Alingsås
För sin överlevnad är människan beroende av vatten, så har det alltid varit. Följ med på en berättelse om allt från tvättbrädor och myter till dagens brandförsvar och miljötänk. Dåtid, nutid och framtid. Utställningen Vattenspeglingar skildrar vattnets betydelse för stadens utveckling över tid.

Hur har Alingsås kommuns förhållande till vatten sett ut? Hur gick det exempelvis till när alingsåsarna fick vatten och avlopp? Hur är det idag? I utställningen berättas om viktiga skeenden i Alingsås kommuns vattenrelaterade historia, nutid och framtid.

Till exempel har vatten som kraftkälla använts till kvarnar och sågverk. Vi människor använder även vatten att leka i och njuta av. Vatten har sedan tusentals år använts i religiösa ritualer. I äldre tid trodde människor att det i sjöar och vattendrag levde övernaturliga väsen, exempelvis bäckahästen och sjörået.

Teknisk utveckling har också gjort det möjligt att leda in vatten direkt i våra bostäder. Det förbrukade vattnet leder vi sedan bort genom avloppssystem. Men i äldre tid leddes spillvattnet rakt ut i närmaste vattendrag såsom Lillån. Numera samlas avloppsvattnet i Alingsås reningsverk.

Genom att berätta om vattnets historia i Alingsås, ringas även en stor del av stadens historiska utveckling in.