Vi byter bibliotekssystem

Vi byter från bokstäver till siffror!

Alingsås bibliotek håller på att byta klassifikationssystem.

Ett klassifikationssystem behövs för att skapa en ordning i biblioteks boksamling och gör det lättare att hitta bland böckerna. Klassifikationssystemet sorterar böckerna utifrån sitt ämne. Bokens klassifikation kan du se i vår bibliotekskatalog och på etiketten längst ner på bokryggen. Klassifikationen styr var i biblioteket du hittar boken.

Alingsås bibliotek kommer under 2024 byta till Dewey Decimalklassifikation DDK från SAB-systemet (Sveriges Allmänna biblioteksförening). I DDK används siffror istället för bokstavskombinationer. Systemet består av tio huvudklasser med vardera tio underavdelningar. Varje underavdelning är i sin tur indelad i 10 sektioner. Varje huvudklass har en specifik färg som du kommer att se i skyltningen på våra hyllor.

De tio huvudklasserna är:

000 Datavetenskap, information & allmänna verk

100 Filosofi & psykologi

200 Religion 300 Samhällsvetenskaper

400 Språk

500 Naturvetenskap

600 Teknik

700 Konstarterna & fritid

800 Litteratur

900 Historia & geografi

 

En del klassifikationer kommer att skrivas ut i klartext som tex Roman som tidigare hade Hc eller Hce på ryggen. En roman på franska kommer nu att ha Roman franska på sin etikett istället för Hj.

Under 2024 börjar vi med att märka om faktaböcker för vuxna på huvudbiblioteket i Alingsås och kommer sedan att fortsätta med resten av biblioteket samt våra filialer i Ingared och Sollebrunn. Fram till dess att vi är klara kommer vi att använda både SAB-systemet och DDK samtidigt. Vi kommer att behöva flytta om i bokhyllorna och ibland ha tillfälliga placeringar. Om du tycker att det är svårt att hitta så tveka inte att fråga bibliotekspersonalen.
 

Mer information
Tidigare har de flesta folkbibliotek i Sverige använt sig av SAB-systemet som är ett svenskt system. Förkortningen SAB står för Sveriges Allmänna biblioteksförening och systemet skapades 1921. Nu uppdateras det inte längre och är därför inte anpassat till förändringar i omvärlden. Många bibliotek, både i Sverige och världen, har numera klassifikationssystemet Dewey (DDK). Det finns översatt till 30 språk och används i mer än 140 länder. DDK uppdateras och utvecklas regelbundet. Kungliga biblioteket ansvarar för att översätta DDK till svenska och för att anpassa det till svenska förhållanden. Både Kungliga biblioteket, som är samordnande myndighet för biblioteken i Sverige, och Svensk biblioteksförening rekommenderar att biblioteken i Sverige använder DDK.