Att göra

Det händer mycket på Alingsås kulturhus!  Här är programmet - välkommen!

De flesta programarrangemang på Alingsås kulturhus är gratis. Se information vid respektive programpunkt. 

 

juni 2023

juli 2023

augusti 2023

september 2023

oktober 2023

november 2023