Att göra

Det händer mycket på Alingsås kulturhus!  Här är programmet - välkommen!

De flesta programarrangemang på Alingsås kulturhus är gratis. Se information vid respektive programpunkt. 

Låna AHK årskort på kulturhuset

 

juli 2024

augusti 2024

september 2024

oktober 2024

november 2024

december 2024