Att göra

Det händer mycket på Alingsås kulturhus! Här är programmet - välkommen!

De flesta programarrangemang på Alingsås kulturhus är gratis. Se information vid respektive programpunkt.

 

augusti 2020

september 2020

oktober 2020

november 2020

december 2020