Rum för vindar

Fristående skulptur i brons

Konstnär: Lars Spaak (f. 1927)

Plats: Noltorps centrum, vid Hagagården

Installationsår: 1981

Skulpturen Rum för vindar är en modulskulptur vilket innebär att den är uppbyggd av två sorters formkroppar, som kan multipliceras. Skulpturens två parallella, identiska formkroppar (två U-fomer) är sammanbundna i överkant av två lika delar som har samma form som hålrummet i U-et. Formerna upprepas även i reliefmönster på skulpuren. Genom att omgruppera modulerna kan man bygga ett oändligt antal skulpturfigurationer. Konstnären menar att enhetligheten och symmetrin av modulerna tillåter ett växande på samma sätt som vi finner i naturen. 

Skulpturens basyta kan inskrivas i en kvadrat. Skulpturen är placerad på en sockel i rödaktig terrazzo.

Ursprungligen skapade Spaak förutom skulpturen Rum för vindar även en gestaltningen av torgytan (18x30 meter) vid Noltorps torg där han markstrukturerade ytan i tre höjdnivåer samt skapade sittbänkar som också kunde kombineras som blomlådor. Under 1993 byggdes Hagagården ut och torget fick läggas om. I dagsläget finns bara skulpturen kvar. 

 

I ett förslag daterat 20 januari 1981 beskriver Lars Spaak gestaltningen av Noltorps torg och skulpturen Rum för vindar såhär:

”I mitt förslag att skapa ett konstverk för ovan nämnda plats, har min tanke varit att utforma torget på ett för området riktigt sätt, dvs att torget för proportionella former och att torgets möbler utformas så att det erhåller och bildar rumsligheter i det stora rum som torget utgör i stadsplanen för området.

Man kanske törs säga att skulpturen är förankrad i upplevelsen av landskap som rum – att rumskänslan och landskapskänslan är av samma art. Det man kallar ett rums trevnad är något som erfares spontant av vuxna såväl av barn. Och i detta förhallande har vi konstens stora sociala betydelse.

Torget är utformat i tre plan, dvs en lågt liggande del samt ett  mellanliggande plan ca 350 mm högre i förhållande till det första planet. Det tredje planet kommer även att ligga 350 mm ovanför det mellersta.

Det lägst liggande planet av torgbildningen får en markbeklädnad av blästrade betongplattor i måtten 500 x 500 mm. På detta plan utformas även en schackruta bestående av 64 plattor. Vidare får detta plan 9 st blomlådor i format 800 x 1500 x 3000 mm. De gjutes i betong med ballast av dansk sjösten, som blästras. På dess ena vägg monteras en sittbräda på konsoller. Blomlådorna placeras i vinkel mot dagcentral och bilparkering. Utefter den vinkeln uppschaktas jordmassor till samma nivå som mellantorget har samt placeras buskar, som inramning och skydd av torg och deras besökare.

Från denna del av torget och upp till det mellanliggande planet är 350 mm av svagt lutande ramp på ca 2000 mm djup och följer som en gräns samtidigt som den understryker formen på det nedersta torgplanet. Det mellanliggande planet har fått en form av ett bak- och framåtliggande S. Detta plan har jag tänkt markbekläda med S:t Erik formplattor, som ligger så att ett vågmönster uppstår.

Det högst liggande planet av torget får samma markbeklädnad som det lägst liggande samt samma sorts blomlådor som även här kommer att fungera som bänkar och är åtta till antalet. De placeras diagonalt i vinkel av torgets nordvästra hörn och kommer således att som bakgrund ha Församlingsgård och gräsmatta. Även på detta hörn schaktas jordmassor upp ca 500 mm, ventuellt med en stödmur mot torget. Därefter placeras buskar i vinkel mot torghörnet.

På detta torg placeras skulpturen.”

 

Lars Spaak är skulptör, målare och tecknare. Spaak studerade vid Grünewalds målarskola 1943–1946, för Pierre Olofsson vid Académie Libre 1945–1947, skulpturstudier vid Lena Börjesons skulpturskola 1947, på 1960-talet på Statens institut för hantverk och industri och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har också studerat konsthistoria vid Uppsala universitet 1964–1966.

Spaak har gjort ett 50-tal offentliga gestaltningar varav två finns i Alingsås – utöver Rum för vindar finns också Treklang i Brogårdens bostadsområde.

Spaak har ställt ut nationellt och även medverkat i internationella utställningar i bland annat Paris, New York, Bryssel, Ludwigshafen och Nürnberg. Spaak är representerad vid Örebro läns museum, Västerås konstmuseum, Kalmar konstmuseum och Universi-Haus i Nürnberg.

 

Mer information:

Här finns en bild från hur Rum för vindar såg ut vid invigningen.

Mer information om Lars Spaak finns på Skulptörförbundet

Lars Spaaks hemsida.

 

Tillbaka till information om den offentliga konsten

 

Offentliga konstverk


Med handväskan som vapen

Våren

Vem får sättas på piedestal

Jonas Alströmer

Den magiska ormbunken

Prinsessan Hapunda

Cosmic Love

Twisted Sisters

Speglingar

Vattenbäraren

Grekiska fester

Påfågel

Lek med boll

Rum för vindar

Treklang

Komposition

Hjortar

Citron

Kajor

Lekande barn